Godło RP

Wizytacja w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Mińsku Mazowieckim

Data: 
2018-10-17

17 października 2018 roku przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację prewencyjną Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim (dalej PdOZ, Izba). Izba dysponuje 8 miejscami dla zatrzymanych. W czasie wizytacji w pomieszczeniu nie przebywały żadne osoby zatrzymane.

Z uzyskanych informacji wynika, że Izba ma stałą obsadę - jednego funkcjonariusza, który pełni tam służbę, niezależnie od liczny zatrzymanych w danym czasie. Na ten fakt zwrócili uwagę wizytujący z uwagi na to, iż problem może pojawić się, gdy w PdOZ przebywa kilka osób. Jedna osoba nie jest w stanie jednocześnie dbać o bezpieczeństwo osadzonych i umożliwić im realizację ich uprawnień.

Warunki bytowe w pomieszczeniach należy określić jako dobre. W każdym z pomieszczeń znajdował się regulamin oraz adresy i numery telefonów do instytucji stojących na straży ochrony praw człowieka. Jednocześnie w Izbie brak było listy adwokatów, a możliwość kontaktu z prawnikiem to w ocenie KMPT podstawowa gwarancja prewencji tortur. Spotkanie z adwokatem to także jeden ze sposobów umożliwiający dokonanie rzetelnej oceny stanu fizycznego i kondycji psychicznej osoby zatrzymanej.

W kwestii badań lekarskich osób po przyjęciu do PdOZ, delegacja zauważyła, że nie wszystkie osoby zatrzymane poddawane są badaniom lekarskim. KMPT stoi na stanowisku, że badanie lekarskie przy przyjęciu do miejsca detencji i właściwe dokumentowanie urazów stwierdzonych podczas badania, również uważane jest za podstawową gwarancję przed niewłaściwym traktowaniem. Pozwala bowiem na ujawnienie obrażeń powstałych przed przybyciem do danej placówki oraz podjęcie skutecznych działań w przypadku stwierdzenia torturowania. Ponadto badanie lekarskie chroni też pracowników danej placówki przed bezpodstawnymi zarzutami.

Zastrzeżenia wizytujących wzbudziło także miejsce, gdzie przeprowadzane są kontrole osobiste osób zatrzymanych. W pomieszczeniu tym bowiem znajduje się monitoring, przez co naruszana jest prywatność osób poddawanych kontroli.

Rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, mające na celu poprawę traktowania osób zatrzymanych w PdOZ, warunków ich pobytu i wzmocnienie ich ochrony przed torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT