Zawartość

Wizytacja w Komisariacie Policji Metra Warszawskiego (Al. Jerozolimskie 46)

Data: 
2018-12-12

 W dniu 12 grudnia 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji Metra Warszawskiego (Metro Centrum), mieszczący się przy Al. Jerozolimskich 46.

W ramach wizytacji przeprowadzono ogląd wszystkich pomieszczeń Komisariatu (pokoi policjantów, sanitariatów, szatni funkcjonariuszy, dyżurki oficera dyżurnego, pomieszczeń służbowych);

  • przeprowadzono rozmowy z Zastępcą Komendanta oraz Naczelnikami Wydziału Patrolowego oraz Wydziału Prewencji, a także z oficerem prasowym;
  • dokonano analizy rejestrów i wybranej dokumentacji prowadzonej w Komisariacie;
  • wykonano dokumentację fotograficzną;
  • dokonano inspekcji radiowozów policyjnych.

Komisariat mieści się w podziemiach stacji Metra Centrum, funkcjonują tam dwa wydziały: Wydział Prewencji i Wydział Wywiadowczo – Patrolowy oraz Służba Dyżurna. Warunki bytowe w tej placówce można określić jako dobre. Jednocześnie wizytujący otrzymali informację, iż z początkiem przyszłego roku ma nastąpić otwarcie nowej siedziby Komisariatu, w podziemiach stacji Metra Nowy Świat – Uniwersytet.

W Komisariacie mogą przebywać osoby zarówno zatrzymane, jak i doprowadzone przez Policję do czynności procesowych, ale też takie, które przychodzą z własnej woli,
np. poszkodowani, którzy chcą zgłosić przestępstwo (na terenie placówki znajduje się pomieszczenie, które służy do obsługi interesantów).

Na terenie Komisariatu znajdują się dwa pokoje nazywane przez policjantów „pomieszczeniami służbowymi, gdzie realizowane są czynności związane z zatrzymaniem” (jedno z nich jest monitorowane). To tam przebywają osoby zatrzymane, np. takie, które czekają na umieszczenie w PdOZ. Jednakże ich wyposażenie oraz wygląd przypominają pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

W Komisariacie prowadzone są następujące rejestry: Książka kontroli służby dyżurnego, Książka zdawania i pobierania broni palnej, Książka wydania paralizatorów, Książka kontroli służby dyżurnej, Książka ewidencji. Ta ostatnia dostępna jest w dyżurce oficera dyżurnego. Delegacja KMPT odnotowała, że książka ta nie jest uzupełniana zgodnie ze stanem faktycznym ( ostatni wpis był z 5 grudnia 2018 r.), co znaczyłoby, że przez tydzień żadna osoba nie wchodziła na teren Komisariatu. Można zatem przypuszczać, że Książka ewidencji wypełniana jest wybiórczo.

Wg relacji personelu czasami wśród przesłuchiwanych zdarzają się obcokrajowcy nie posługujący się językiem polskim. Komisariat dysponuje listą tłumaczy biegłych, którzy
w razie potrzeby są wzywani. Policjanci nie zgłaszali w tym zakresie problemów.

W Komisariacie nie ma listy adwokatów z urzędu. Osoby przesłuchiwane mogą korzystać z adwokata lub pełnomocnika jeśli takiego posiadają. W przeciwnej sytuacji policjanci pomagają znaleźć numery telefonów adwokatów z urzędu w internecie. Z informacji uzyskanych od policjantów na terenie placówki znajduje się niemonitorowane pomieszczenie służące do ewentualnych spotkań osób przesłuchiwanych z adwokatem.

Nie wszyscy zatrzymani są badani przez lekarza. Policjanci kierują się w tej materii prawem krajowym. Informacje taką przekazał Zastępca Komendanta w czasie rozmowy wstępnej, potwierdzili ją inni funkcjonariusze.

Jako dobre praktyki stosowane na Komisariacie wizytujący uznali to, iż wszelkie niezbędne informacje dotyczące kontaktu z Policją, przetłumaczone zostały na język Braille’a. Ponadto na terenie placówki znajduje się lista schronisk dla bezdomnych, a także noclegowni, do których mogą się zgłosić osoby bezdomne.

Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, mające na celu poprawę sytuacji osób zatrzymanych i wzmocnienie ich ochrony torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT