Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Komisariacie Policji w Markach (ul. Sportowa 5).

Data: 
2019-01-28

W dniu 28 stycznia 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji w Markach. W czasie wizyty dokonano inspekcji pomieszczeń służbowych i radiowozów, przeprowadzono rozmowy z personelem oraz zapoznano się z wybraną dokumentacją. W czasie wizyty na terenie komisariatu nie przebywała żadna osoba zatrzymana. Wizytowany komisariat podlega pod Komendę Powiatową Policji w Wołominie. 
W Komisariacie mogą przebywać osoby zarówno zatrzymane, jak i doprowadzone przez Policję do czynności procesowych, ale też takie, które przychodzą z własnej woli, np. poszkodowani, którzy chcą zgłosić przestępstwo. 
Na terenie Komisariatu znajduje się tzw. „pokój przesłuchań”, w którym de facto na krótki czas umieszczane są osoby zatrzymane. Jest to oddzielone kratą pomieszczenie wyposażone w ławkę. Pomieszczenie jest monitorowane. W praktyce nie odbywają się tam jednak przesłuchania, niekiedy mają tam miejsce spotkania z adwokatem. Pomieszczenie to nie spełnia jednak standardów pokoju przejściowego/tymczasowego pomieszczenia przejściowego określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych.
Delegacja KMPT nie uzyskała informacji wskazujących, by wobec osób pozostających w dyspozycji Policji stosowane były tortury lub inne formy złego traktowania. W ocenie wizytujących wzmocnienia wymagają natomiast podstawowe zabezpieczenia służące ochronie przed torturami:
•    na komisariacie nie ma listy adwokatów/radców prawnych, którzy mogliby udzielić pomocy prawnej,
•    nie wszyscy zatrzymani badani są przez lekarza (policjanci kierują się w tej kwestii prawem krajowym),
•    w budynku komisariatu nie było informacji o możliwości złożenia skargi lub wykazu instytucji stojących na straży praw człowieka, do których poszkodowani mogliby zwrócić się o podjęcie interwencji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
Warto zwrócić uwagę, że w styczniu 2019 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Przeciwdziałanie stosowaniu tortur”, w którego programie uwzględniono m.in. kwestie dotyczące orzecznictwa ETPCz oraz Protokołu stambulskiego. W szkoleniu wzięło udział 18 funkcjonariuszy. KMPT pozytywnie ocenia przeprowadzenie tego rodzaju szkolenia.  
Szczegółowe rekomendacje zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.
 

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT