Zawartość

Wizytacja w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Przysusze

Data: 
2019-02-13

W dniu 13 lutego 2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację w Pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PdOZ) w Komendzie Powiatowej Policji w Przysusze, przy ul. 3-go Maja 8. Pomieszczenie przeznaczone jest dla maksymalnie 8 osób. W dniu wizytacji w Pomieszczeniu nie przebywały osoby zatrzymane.

Po przeprowadzeniu czynności złożonych z rozmowy z kierownictwem jednostki, oglądu wszystkich pomieszczeń należących do PdOZ oraz analizie dokumentacji, wizytujący nie stwierdzili nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki. Warunku bytowo-sanitarne uznać należy za bardzo dobre.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż osoby zatrzymane poddawane są co do zasady badaniom lekarskim przed umieszczeniem ich w PdOZ, także poza sytuacjami, kiedy taki obowiązek wynika wprost z przepisów obowiązującego prawa. Z przeanalizowanej dokumentacji wynika, iż sytuacje, w których zatrzymany nie był zbadany przez lekarza przed umieszczeniem w PdOZ miały charakter incydentalny. Praktyka ta zgodna jest ze stanowiskiem KMPT postulującego przeprowadzanie badania lekarskiego wobec wszystkich osób, które mają zostać umieszczone w Pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Badanie lekarskie stanowi jedną z minimalnych gwarancji ochrony osób zatrzymanych przed torturami.

Dalsze informacje oraz rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, mające na celu poprawę traktowania osób zatrzymanych w PdOZ, warunków ich pobytu i wzmocnienie ich ochrony przed torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.


 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT