Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Komisariacie Policji we Wrocławiu-Krzykach.

Data: 
2019-05-06

W dniu 06.05.2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Komisariatu Policji Wrocław Krzyki.

W Komisariacie funkcjonują 4 wydziały: Wydział Prewencji, Wydział Kryminalny, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy i Wydział ds. Nieletnich i Patologii (łącznie ok. 180 policjantów).

W Komisariacie nie ma taserów i innych środków przymusu bezpośredniego, pobieranych i zapisywanych w rejestrach. Policjanci wyposażeni są w standardowy zestaw (kajdanki, gaz, pałka, broń). Komisariat powstał 4 lata temu. Warunki są bardzo dobre. Przesłuchania odbywają się w pokojach policjantów i nie są nagrywane. W Komisariacie znajduje się pokój służbowy, w którym odbywają się czynności z osobą zatrzymaną. Znajduje się w nim ławka dla zatrzymanych, alkomat, kamera monitoringu oraz krzesło i biurko dla policjanta.

Delegacja KMPT nie uzyskała informacji wskazujących, by wobec osób pozostających w dyspozycji Policji stosowane były tortury lub inne formy złego traktowania. W ocenie wizytujących wzmocnienia wymagają podstawowe zabezpieczenia służące ochronie przed torturami:
 nie wszyscy zatrzymani badani są przez lekarza (policjanci kierują się w tej kwestii prawem krajowym),
 Komisariat nie dysponował listą adwokatów, dzięki której osoba zatrzymana mogłaby skontaktować się z wybranym przez siebie obrońcą;
 kontrole osobiste odbywają się w pomieszczeniu monitorowanym;
 każdej osobie zatrzymanej przebywającej na terenie Komisariatu zakładane są kajdanki;
 konieczne jest także wsparcia personelu poprzez prowadzenie szkoleń pozwalających podnosić kwalifikacje zawodowe i umiejętności interpersonalne.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT