Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził ponowną wizytację w Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty w Warszawie.

Data: 
2019-08-12

W dniu 12.08.2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili rewizytację Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty w Warszawie. Jej celem było sprawdzenie realizacji zaleceń wydanych w wyniku wizytacji Domu, która miała miejsce w dniach 23-24.01.2015 r.

Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty w Warszawie jest jednostką budżetową m. st. Warszawy. Przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku. Placówka dysponuje 47 miejscami, tylu też pensjonariuszy przebywało w dniu rewizyty. Jak ustalono, wśród mieszkańców 2 osoby były całkowicie ubezwłasnowolnione, 2 osoby były w trakcie procedury ubezwłasnowolnienia, a także 1 osoba nieubezwłasnowolniona przebywała na mocy postanowienia sądu.  

Wydane podczas pierwszej wizyty w 2015 r. rekomendacje dotyczyły m.in.: zapewnienia poczucia prywatności mieszkańcom Domu podczas prowadzenia przez nich rozmów telefonicznych; doprecyzowania postanowień dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego w Domu z zasad postępowania personelu z mieszkańcem agresywnym, tak aby ich treść nie budziła wątpliwości w zakresie kręgu podmiotów, wobec których przymus może zostać zastosowany; zamontowania sygnalizacji przyzywowej, aby możliwe było skorzystanie z niej przez każdego mieszkańca Domu niezależnie od jego stanu fizycznego; wprowadzenia i stosowania oświadczeń o wyrażeniu przez mieszkańca (lub jego opiekuna prawnego) zgody na przechowywanie jego dowodu osobistego w depozycie domu lub u konkretnie wskazanej osoby; doposażenia gabinetu rehabilitacji w nowy rowerek treningowy oraz rotor do ćwiczeń kończyn dolnych; nawiązania współpracy z psychologiem, który będzie zajmować się całą populacją mieszkańców Domu; zorganizowania szkolenia dla pracowników DPS z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Jak ustaliła delegacja KMPT na miejscu, wszystkie zalecenia zostały zrealizowane. Nie zidentyfikowano ponadto innych obszarów ryzyka mogących prowadzić do tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. 

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Galeria

  • Logo z kołami zębatymi i obrysem Polski
    Logo KMPT