Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur oraz przedstawiciel Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu przeprowadzili wizytację w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KMP w Wałbrzychu.

Data: 
2019-11-12

W dniu 12 listopada 2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur  wizytowali Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych zlokalizowane na terenie Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. 
Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji osób zatrzymanych przez Policję oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania.
Przedstawiciele KMPT odbyli wstępną rozmowę z Naczelnikiem Wydziału Prewencji, dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, odbyli poufną rozmowę z osobą zatrzymaną i policjantami pełniącymi służbę w PdOZ oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją. 
Wizytowany PdOZ przygotowany jest na przyjęcie 19 osób. W czasie wizytacji w PdOZ przebywała 1 osoba zatrzymana. 
Warunki bytowe w PdOZ oceniono jako przeciętne (słaby dostęp światła i powietrza, niekompletne wyposażenie). Nie wszyscy zatrzymani są badani przed umieszczeniem w PdOZ przez lekarza w przypadkach wymaganych przez prawo (np. jeśli są przewlekle chorzy). Nie wszyscy zatrzymani mają także dostęp do obrońcy od samego początku zatrzymania, wymagany przez prawo unijne – w PdOZ brak jest listy obrońców, z których pomocy mogliby korzystać zatrzymani, którzy nie mają swojego adwokata. Spotkania z adwokatem odbywają się w obecności funkcjonariusza Policji, co również stanowi naruszenie prawa do obrony.
Zdecydowana większość osób, które trafiają do PdOZ to osoby nietrzeźwe, zatrzymane do wytrzeźwienia (na terenie Wałbrzycha nie ma izby wytrzeźwień, w związku z czym ciężar opieki nad takimi osobami spada na funkcjonariuszy Policji). Tymczasem PdOZ nie jest przygotowane do opieki nad osobami nietrzeźwymi, m.in. dlatego, że nie zatrudniają lekarza, który mógłby udzielić doraźnej profesjonalnej pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. 
Powyższy problem ma charakter systemowy i był już sygnalizowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich w raportach rocznych z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. 
Zebrane podczas wizytacji informacje zostaną poddane analizie w Biurze RPO.


Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.
 

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT