Zawartość

Konferencja nt. wysokości stawek adwokackich

Data: 
2015-12-05
słowa kluczowe: 

 

„Stawki mniejsze niż życie. System pomocy prawnej z urzędu w Polsce – stan obecny, wyzwania i perspektywy” to tytuł konferencji, w której 5 grudnia br. wziął udział Rzecznik Praw Obywatelskich.  Jej uczestnicy wskazywali, że głównym problemem związanym z funkcjonowaniem bezpłatnej pomocy prawnej jest niedofinansowanie systemu. Podkreślali, że opłaty za prowadzenie spraw z urzędu nie przystają do realiów rynkowych. W wyniku tego, w przypadku niektórych kategorii spraw, profesjonalni pełnomocnicy nie otrzymują wynagrodzenia, które wystarczałoby na pokrycie kosztów ich prowadzenia.


Rolą państwa jest określenie stawek adwokackich, ale przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności, czyli przy ważeniu różnych dóbr, które wchodzą w kolizję ze sobą. I choć prawo o adwokaturze mówi, że ustalając je ustawodawca powinien brać pod uwagę nakład pracy prawnika, nie oznacza to wcale, że przekłada się to na przepisy rozporządzenia, które tę kwestię uszczegóławiają” – zauważył dr Adam Bodnar. Podkreślił również, że z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że różnego rodzaju rozwiązania finansowe nie mogą stanowić przeszkody w dochodzeniu prawa do sądu.


Konferencja odbyła się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jej organizatorem był Zespół ds. Konferencji Naukowych Koła Młodych A. Atanasow, A. Błażkowska, M. Małdziński, P. Przygoda, koordynator Ł. Supera.

 

Galeria

  • na zdjęciu uczestnicy konferencji / fot. Zespół ds. Konferencji Naukowych Koła Młodych
    na zdjęciu uczestnicy konferencji / fot. Zespół ds. Konferencji Naukowych Koła Młodych