Zawartość

Koronawirus. Coraz mniej zarażeń w mazowieckich DPS-ach

Data: 
2020-05-14
 • Na początku maja już tylko w dwóch domach pomocy społecznej w woj. mazowieckim były potwierdzone przypadki zarażenia koronawirusem
 • W DPS w Głownie zarażonych było 26 mieszkańców i 4 pracowników
 • W niektórych placówkach w kraju wciąż jest problem z zapewnieniem odpowiedniej obsady kadrowej

W domach pomocy społecznej, prywatnych domach opieki i zakładach opiekuńczo-leczniczych przebywają osoby z grup najbardziej narażonych na zakażenie: osoby starsze, schorowane, z niepełnosprawnościami.

W związku z doniesieniami medialnymi, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur pytał odpowiednie organy o działania podjęte w tych placówkach w ramach epidemii koronawirusa.

Do zadań KMPT (który działa w strukturze Biurze RPO)  należy sprawdzanie czy w placówkach, gdzie osoby mogą przebywać wbrew swojej woli np. na podstawie sądowego postanowienia, nie dochodzi do okrutnego, poniżającego traktowania lub tortur.

DPS w Głownie

Odpowiadając na pismo KMPT w sprawie sytuacji w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, starosta zgierski Bogdan Jarota poinformował, że koronawirusa zdiagnozowano u 26 mieszkańców i 4 pracowników, zaś kwarantanną objęto 29 pensjonariuszy i 7 członków personelu. Jeden pracownik jest hospitalizowany w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, natomiast hospitalizowani mieszkańcy przebywają zarówno w szpitalu w Łodzi jak i w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu.

W celu przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa podjęto m.in. następujące działania:

 • Zabezpieczono dodatkowe środki ochrony osobistej (kombinezony, przyłbice, rękawice, maseczki, płyn dezynfekujący itp. ) dla pracowników w DPS, na bieżąco uzupełniane są braki.
 • Zostało wydzielone pomieszczenie i przejście do obsługi cateringowej w zakresie bezpiecznego przygotowania i przekazywania posiłków dla mieszkańców. Obecnie posiłki nie są przygotowywane na miejscu, gotowe posiłki są dowożone dla mieszkańców domu i personelu tam zakwaterowanego.
 • Wynegocjowano w Sanepidzie dla wszystkich mieszkańców i pracowników przebywających w DPS oraz przebywających w domowej kwarantannie - przeprowadzenie i pobranie wymazów do badań na obecność koronawirusa.
 • Grupa ochotników z Wojsk Obrony Terytorialnej w Zgierzu, została przydzielona do pomocy w zakresie czynności sprzątających pomieszczeń dla personelu.
 • Została zorganizowana pomoc ze strony Sióstr Urszulanek z Ozorkowa i Łodzi w celu odciążenia pracowników DPS w zakresie usług opiekuńczych.
 • Zorganizowano pomoc psychologiczną dla mieszkańców i personelu domu.
 • Przy pierwszych wynikach testu, zorganizowano przewiezienie wszystkich mieszkańców z pozytywnym wynikiem do Szpitala im. Biegańskiego w Łodzi.
 • Personel, który uzyskał pozytywny wynik testu został odsunięty od wykonywania obowiązków.
 • Przy kolejnych testach na obecność koronawirusa wykrytych u kolejnych 8 mieszkańców, zdecydowano o odizolowaniu tych osób w DPS i wyznaczono do opieki nad nimi dwóch pracowników.
 • Została przeprowadzona pełna dezynfekcja wszystkich pomieszczeń DPS.

Starosta zaznaczył, że personel zatrudniony w Domu Pomocy Społecznej jest poddany częściowo kwarantannie, część osób jest również na zwolnieniach lekarskich. Obecnie w placówce pracuje 7 osób zatrudnionych w DPS oraz 3 osoby z nakazu pracy Wojewody Łódzkiego i 3 siostry zakonne.

Bogdan Jarota wskazał, że służby Wojewody Łódzkiego na bieżąco monitorują sytuację epidemiologiczną w Domu Pomocy Społecznej w Głownie. - Codziennie przesyłamy informacje o zgłaszanych trudnościach w prawidłowym funkcjonowaniu DPS. Wojewoda Łódzki udzielił wsparcia polegającego m.in. na doposażeniu w niezbędne środki ochrony osobistej i płyny dezynfekcyjne. Ponadto na potrzeby pracowników i pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w Głownie została zorganizowana pomoc psychologiczna oraz - na sygnalizowane przez nas braki kadrowe w DPS -  skierowano już trzy osoby do pracy w tym podmiocie. Wojewoda Łódzki, w razie dalszych problemów kadrowych w domu, będzie podejmował kolejne kroki w tym zakresie – podkreślił starosta zgierski.

Sytuacja placówek na Mazowszu

Kinga Jura, zastępczyni Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na bieżąco przesyła KMPT informacje o sytuacji w domach pomocy społecznej.

Wskazała, że 27-30 kwietnia 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego u mieszkańców trzech DPS występowały potwierdzone przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2, z czego tylko w jednym przypadku mieszkańcy pozostawali na terenie domu pomocy społecznej.

W przypadku Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach kwarantanna została zdjęta 27 kwietnia br. Ze szpitali zostali wypisani mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Warszawie oraz DPS im. Natalii Nitosławskiej w Nowym Mieście. Ponadto w przypadku prywatnej placówki opieki - Dom Aktywnego Seniora „Biały Bez” w gminie Nadarzyn, 5 mieszkańców z potwierdzoną obecnością wirusa SARSCoV-2 znajdowało się w szpitalu.

Natomiast w okresie 1-8 maja 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego u mieszkańców dwóch domów pomocy społecznej występowały potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem.

W Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy na 8 maja zarażonych było 41 mieszkańców, z czego 8 pozostawało w szpitalu. Dyrektor placówki zgłaszał problemy kadrowe. Z pierwszych decyzji o skierowaniu do pracy w DPS wydanych przez wojewodę stawiły się dwie pielęgniarki i dwie opiekunki. Jak wskazała Kinga Jura, z kolejnych 12 decyzji, jedenaście osób odmówiło stawienia się.

Natomiast w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach 7 maja potwierdzono zakażenie u ośmiu pracowników domu, jedna osoba miała wskazanie do powtórzenia testu. Około 20 pracowników przebywa na kwarantannie na terenie DPS, wykonując swoje obowiązki. Testy przeprowadzono u wszystkich mieszkańców. Ich wyniki potwierdziły zakażenie u 3 mieszkańców, a u 3 osób wynik był niejednoznaczny.

Sytuacja w placówkach na terenie województwa śląskiego

Marcin Chroszcz, dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wskazał, że sytuacja w domach pomocy społecznej oraz placówkach całodobowej opieki jest monitorowana telefonicznie przez pracowników wydziału. – Posiadamy, uaktualnianą na bieżąco, wiedzę o stanie epidemiologicznym oraz krokach, działaniach już podjętych, wdrożonych, planowanych, podejmowanych m. in. przez kierujących domami w porozumieniu z terenowymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi i ochrony zdrowia – zaznaczył Marcin Chroszcz.

Domy pomocy społecznej na bieżąco zapewniają mieszkańcom opiekę pielęgniarską, jednak docierają sygnały na temat pewnych trudności kadrowych m. in. zwolnienia lekarskie pracowników, wydłużone godziny dyżurów, praca w stanie nadwyrężonych sił fizycznych i psychicznych, samodzielna rezygnacja pielęgniarek z zatrudnienia w domu bądź odsunięcie ich od pracy z racji jednoczesnego świadczenia pracy w innych podmiotach, brak chętnych do zatrudnienia na stanowisku pielęgniarka.

- Wszelkie rekomendacje, zalecenia organów nadrzędnych dotyczące domów pomocy społecznej, przesyłane do Wojewody Śląskiego, są natychmiast kierowane do jednostek samorządu terytorialnego – podkreślił dyrektor wydziału.

Wskazał również, że codziennie - za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej DPS - przesyłany jest raport dotyczący aktualnej sytuacji w domach pomocy społecznej na terenie województwa śląskiego. Dane są przekazywane kierownictwu ministerstwa. W ten sposób na bieżąco monitorowana jest również sytuacja w placówkach całodobowej opieki.

Podejmowane są także działania w zakresie podziału i wydawania środków ochrony indywidualnej, płynów do dezynfekcji przekazywanych do DPS i prywatnych placówek opiekuńczych.

KMP.071.4.2020

Galeria

 • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Zdrowie"

  Koronawirus. Sprawy ochrony zdrowia