Zawartość

Koronawirus. Stan przygotowań na zagrożenie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Data: 
2020-03-30
  • W zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich nie ma osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem lub jego nosicieli
  • Do niezbędnego minimum ograniczono w nich kontakty z osobami z zewnątrz 
  • Opracowano i wdrożono procedury dla ochrony przed zakażeniem
  • Wychowankom wyjaśnia się zagrożenia. Wzmocniono też opiekę psychologiczno-pedagogiczną

Tak Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedziało na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 12 marca 2020 r. Pytał on o działania podjęte we wszystkich miejscach zatrzymań w związku z pandemią.

Z odpowiedzi wynika, że 10 marca 2020 r. przekazano dyrektorom zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich „Wytyczne w sprawie zapobiegania wystąpieniu koronawirusa oraz postępowania w wypadku podejrzenia infekcji koronawirusem lub wystąpienia infekcji koronauwirusem w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich".

Dyrektorzy zostali zobligowani do niezwłocznego powiadomienia dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich o każdym podejrzeniu zagrożeniem koronawirusem

Wśród wychowanków zakładów dla nieletnich aktualnie nie ma osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem lub osób zdiagnozowanych jako nosiciele wirusa.

Wprowadzono ograniczenia kontaktów z osobami z zewnątrz do niezbędnego minimum (chodzi o osoby niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki).

Opracowano i wdrożono procedury w sprawie działań ochronnych przed zakażeniem. Utrzymywany jest stały kontakt z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacjami w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Zapewniono środki dezynfekujące i środki ochrony osobistej. Wprowadzono obowiązek poddania się dezynfekcji przy wejściu do placówki. Wyznaczono pomieszczenia do izolowania osób z podejrzeniem zakażenia wirusem.

Zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich dysponują 133 miejscami w izbach chorych. W sytuacji zwiększonego wystąpienia objawów zachorowania na COVID-l 9 u wychowanków każda placówka ma możliwości przystosowania kolejnych pomieszczeń na potrzeby odizolowania osoby z symptomami zakażenia wirusem. Chory nieletni  będzie hospitalizowany w jednostce opieki zdrowotnej.

Wychowankowie zostali objęci oddziaływaniami wychowawczymi mającymi na celu wyjaśnienie sytuacji zagrożenia zakażeniem koronawirusem oraz wynikającymi z tej sytuacji ograniczeniami. Wzmocniono opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Stworzono też możliwości szerszego korzystania przez nieletnich z telefonów i komunikacji internetowej.

KMP.071.4.2020

 

Galeria

  • Grafika przedstawiająca ludzi w więzieniu
    Koronawirus i prawa w detencji