Godło RP

Nagrania debat

Data: 
2017-12-12

Zamieszczamy tu sukcesywnie nagrania z paneli (wideo - z paneli plenarnych i audio - z paneli tematycznych).