Zawartość

Agnieszka Lewonowska-Banach

Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja – uczestniczyła w jego powstawaniu i zarządza nim od 2003 roku.

Z wyksztalcenia mgr pielęgniarstwa, która od 1996 roku związana jest z krakowską psychiatrią środowiskową i ekonomią społeczną. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z zakresu zarządzania Małymi i Średnimi Firmami oraz studiów podyplomowych z ekonomii społecznej . Specjalista w zakresie organizacji pracy w turystyce i hotelarstwie.

Od 1999 roku członek założyciel i Skarbnik Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Środowiskowej a od 2004 roku Sekretarz Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne. Od 2012 roku Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin  Osób Chorujących Psychicznie „RODZINY”.

Od 2007 roku pomysłodawca i redaktor naczelna  czasopisma dla rodzin osób chorujących psychicznie „RODZINY” , które systematycznie  wspiera rodziny w całej Polsce docierając  do nich bezpłatnie w formie półrocznika drukowanego oraz elektronicznego.

W 2005 roku z ramienia Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej (SRP)  była zaangażowana w tworzenie i rozruch przedsiębiorstwa społecznego Laboratorium Cogito Sp.  z o.o. w Krakowie, działając w nim w pierwszym roku działalności  jako Wiceprezes Zarządu.

Od 2013 roku z ramienia  SRP współtworzy Spółdzielnię Socjalną „Kobierzyn” w Krakowie pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jest to spółdzielnia socjalna osób prawnych (SRP wraz z Fundacją Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca)

Od 2011 roku członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego działającej przy Ministerstwie Zdrowia.

Od 2015 r. Członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Galeria

  • Kobieta w jasnym żakiecie
    Agnieszka Lewonowska-Banach