Godło RP
Zawartość

Anna Mazurczak

Panelistka II Kongresu Praw Obywatelskich

adwokatka, w latach 2012-2018 pracowała w Zespole ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obecnie koordynatorka projektów w Polskim Towarzystwie Prawa Antydyskryminacyjnego.

Członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnym oraz w prawach osób LGBT, w szczególności w sprawach rodzinnych z elementem transgranicznym.

  • Fotografia Anny Mazurczak