Zawartość

Barbara Grabowska-Moroz

Panelistka I Kongresu Praw Obywatelskich​

Doktor nauk prawnych, ukończyła studia L.LM z zakresu prawa konstytucyjnego porównawczego na Central European University; koordynator "Monitoringu procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości' w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Od 2014 r. ekspertka w ramach FRANET – sieci ekspertów Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Galeria

  • zdjęcie portretowe kobiety

    Barbara Grabowska-Moroz