Zawartość

Magdalena Chwarścianek

ukończyła psychologię na UAM w Poznaniu.
Od 2009 roku zaangażowana w działania Fundacji Barka na rzecz osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych.
Od 2012 roku  odpowiedzialna za programy pomocowe dla osób bezdomnych z Europy Środkowo-Wschodniej prowadzone przez Barkę w Holandii i Belgii. Członek zarządu Barki IE w Irlandii.

Galeria

  • Kobieta w szarej kurtce

    Magdalena Chwaściarek