Zawartość

Marcin Sośniak

Marcin Sośniak - naczelnik wydziału w Zespole Równego Traktowania, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

  • Symboliczna sylwetka ludzka
    Panelista/tka