Zawartość

Michał Witt

Prof. dr hab. Michał Witt - biolog molekularny, lekarz genetyk. Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej; w latach 1999 – 2015 zastępca dyrektora ds. naukowych Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej  w Warszawie. Redaktor działu Human Genetics "Journal of Applied Genetics” od 2001 r., członek kilku Rad Naukowych oraz Komitetów Redakcyjnych. Główne zainteresowania naukowe: genetyka molekularna chorób dziedzicznych dróg oddechowych (mukowiscydoza, zespół nieruchomych rzęsek), molekularne aspekty chorób hematoonkologicznych i transplantacji szpiku. Zaangażowany w poradnictwa genetycznego, specjalista genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej. Autor licznych prac naukowych,  redaktor wydawnictw książkowych, m.in. „Molecular Haematology” ( Springer, 2009).

Galeria

  • Mężczyzna z mikrofonem w garniturze

    Michał Witt