Godło RP

Kronika

np.: 22/04/2019
np.: 22/04/2019
Zielony nowoczesny budynek z filarami
2019-04-19
 • Projekt zawiera rozwiązanie niekonstytucyjne, a sposób procedowania zmian nie gwarantuje poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
Pomnik temidy - kobiety z zasłoniętymi oczami, która trzyma wagę i miecz
2019-04-19
 • Dla Prokuratury Generalnej wystarczającym powodem do odrzucenia wniosku o skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego jest to, że wniosek odrzucił już wcześniej Rzecznik Praw Obywatelskich.
 • - Cieszę się, że Prokurator Generalny takim zaufaniem obdarza kierowaną przeze mnie instytucję, jednak takie postępowanie sprzeczne jest z forsowaną przez rząd nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym – pisze RPO do ministra Ziobry.
 • Postępowanie Prokuratury może czynić fikcyjnym uprawnienie obywatela do złożenia w jego sprawie skargi nadzwyczajnej.
Sterta dokumentów papierowych
2019-04-19
 • Do Rzecznika zwróciła się osoba pozbawiona wolności ze skargą na dyrekcję aresztu śledczego dotyczącą odmowy dostępu do protokołu z kontroli przewodów kominowych
 • Rzecznik stwierdził, że na dyrektorze aresztu ciążył obowiązek udostępnienia informacji publicznej, jednak dyrektor uznał, że brak było podstaw do udostępnienia wnioskodawcy takiej informacji
 • RPO zwrócił się do Dyrektora Generalnego SW o spowodowanie zapewnienia pełnego poszanowania przez administrację aresztu prawa osób pozbawionych wolności do dostępu do informacji publicznej oraz uwzględnienie tego zagadnienia w programach szkoleń prowadzonych dla funkcjonariuszy
Drut kolczasty
2019-04-18
 • RPO prosi MSWiA, by zrezygnowało z koncepcji „bezpiecznego kraju pochodzenia” przy procedurze oceny, czy cudzoziemiec starający się o ochronę międzynarodową może wjechać do Polski
 • Wydaje się prawdopodobne, że na liście znajdzie się Białoruś, a przecież to właśnie z tego kraju wjeżdżają cudzoziemcy z Czeczenii i Tadżykistanu
Bloki mieszkalne z lat 80., maki na pierwszym planie
2019-04-18
 • Sprzedaż mieszkania bez zaświadczenia z gminy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność może się skończyć dla nabywcy przykrą niespodzianką: dostanie za kilka miesięcy informację, że musi jeszcze ponieść dodatkową opłatę przekształceniową.
 • Na problem zwraca uwagę resort sprawiedliwości, który jednak nie chce dawać żadnych wytycznych, jak sobie z problemem poradzić.
 • Dlatego RPO pyta Krajową Radę Notarialną, czy znane są jej takie konsekwencje obecnego zamieszania na rynku nieruchomości oraz jak sobie z tym notariusze radzą.
Pendrive i karty pamięci
2019-04-18
 • Coraz szersze zastosowanie podpisu elektronicznego i związane z tym ujawnianie numeru PESEL pracowników sądów może naruszać ich prywatność
 • Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie skarg, które do niego napływają, zwrócił się w tej sprawie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Posąg Temidy z wagą
2019-04-18
 • Do Rzecznika napływają skargi od osób pokrzywdzonych, którym sąd nie przyjął zażalenia na odmowę prawa bycia oskarżycielem posiłkowym
 • Tymczasem zgodnie z wyrokiem TK z 2018 r. osoba pokrzywdzona ma prawo do takiego zażalenia
Wózek inwalidzki, ręka
2019-04-18
 • Rok po rozpoczęciu protestu osób z niepełnosprawnościami RPO pokazuje, jak wygląda realizacja ich praw i postulatów.
Twarz młodego człowieka, częściowo w ciemnościach
2019-04-18
 • Wprowadzenie oddzielnego typu środowiskowego domu samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi to krok w dobrym kierunku, ale niewystarczający.
Spotkanie RPO Adama Bodnara z prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem
2019-04-18

18 kwietnia br. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewem Bońkiem. Przedmiotem rozmowy w siedzibie PZPN były problemy dotyczące  zachowania kibiców na polskich stadionach, zarówno podczas meczów reprezentacji, jak i rozgrywek ligowych.