Zawartość

Kronika

Data początkowa
Data końcowa
 • Tablica z godłem państwowym i napisem "Rzecznik Praw Obywatelskich"
  2020-09-29

  Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar ma pozytywny wynik testu na COVID-19.

  RPO miał kontakt z osobą zarażoną. Natychmiast po otrzymaniu tej wiadomości samoizolował się i zrobił test. Wynik był pozytywny. Rzecznik czuje się dobrze, przebywa na kwarantannie. 

  Biuro RPO cały czas pracuje, realizuje zadania i postępuje zgodnie z procedurami przygotowanymi na czas pandemii. 

   

 • Zwalone drzewa blokują przejście
  2020-09-29
  • Niezbędne jest zatem zintensyfikowanie tego procesu - zgodnie z rekomendacjami Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych
  • Należałoby powołać organ koordynujący aktualne działania rządu; powinien też powstać ich harmonogram
  • Ponadto powinno się określić odpowiedni czas na konsultacje społeczne, termin przyjęcia strategii oraz ramy czasowe jej wdrażania
 • karetka pogotowia stojąca w nocy w zaśnieżonym mieście
  2020-09-29
  • Ratownicy medyczni świadczący usługi w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień nie mają prawa do dodatków do wynagrodzenia – tak jak inni ratownicy medyczni
  • RPO interweniuje w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia
 • Sterta śmieci
  2020-09-29
  • Samorządy nie mogą liczyć na pomoc finansową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w usuwaniu nielegalnych składowisk odpadów
  • W rezultacie - gdy uchyla się od tego ich posiadacz - na długo pozostają one zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia, okolicznych mieszkańców
  • RPO zwrócił się o zainicjowanie odpowiednich zmian prawa do komisji Sejmu i Senatu
 • Aparat telefoniczny
  2020-09-29
  • Gdy dzwonimy pod numer pogotowia energetycznego 991, musimy najpierw wysłuchać komunikatu dotyczącego przetwarzania danych osobowych
  • A to może zabrać kluczowy czas przy zgłaszaniu awarii i uszkodzeń sieci, które mogą wpłynąć na życie i zdrowie ludzi
  • Powodem jest, że numeru 991 nie włączono w system powiadamiania ratunkowego - tym samym administrator jest zobowiązany do informowania o przetwarzaniu danych
 • pilot i nowoczesny telewizor na ścianie
  2020-09-28
  • Przed pierwszą turą wyborów prezydenckich znacząca była dysproporcja czasu antenowego TVP poświęconego Andrzejowi Dudzie w stosunku do reszty kandydatów
  • Ponadto i media publiczne, i prywatne nie zachowywały odpowiedniego obiektywizmu w prezentowaniu kandydatów
  • Przed drugą turą wyborów zarówno Wiadomości TVP, jak i do pewnego stopnia Fakty TVN,  przedstawiały jednego kandydata w niezwykle pozytywnym świetle, a  drugiego - w znacząco negatywnym
  • Wszystko to powinna była ocenić Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Zaniedbała jednak swe konstytucyjne obowiązki stania na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji 
 • Waga jako symbol sądownictwa
  2020-09-28
  • Polski sąd prawomocnie zgodził się na ekstradycję do Chin obywatela Szwecji chińskiego pochodzenia, który jest podejrzany o oszustwo
  • Obrona podkreślała, że Z.L. aktywnie działał w Szwecji we wspólnocie Falun Gong, zwalczanej w Chińskiej Republice Ludowej
  • A w przypadku wydania grozi mu nawet kara dożywocia oraz ryzyko tortur i innego nieludzkiego traktowania
  • RPO wniósł, by Sąd Najwyższy nakazał ponowne zbadanie, czy Z. L. może być wydany Chinom
 • Zdjęcie imadła, narzędzia do zaciskania
  2020-09-28
  • Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu sędzi Beaty Morawiec może być formą represji za jej oceny ostatnich zmian w sądownictwie  - ocenia RPO
  • Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie może takiego wniosku rozpoznać, bo zawiesił ją Trybunał Sprawiedliwości UE   
  • A sędzia wygrała w I instancji proces o ochronę dóbr osobistych wytoczony Ministrowi Sprawiedliwości
  • Powstaje zatem obawa o nadużywanie pozycji ministra oraz pośredni lub bezpośredni wpływ na podległych mu prokuratorów, w celu dyskredytacji przeciwnika procesowego Prokuratora Generalnego
 • Zielony nowoczesny budynek z filarami
  2020-09-28
  • Zamiast połowy udziału w spadku po zmarłym mężu sąd niezgodnie z przepisami zasądził wdowie jedynie ćwierć
  • Równie błędnie ustalił także udziały pozostałych spadkobierców - przyznał im łącznie 3/4 spadku, choć mógł tylko połowę
  • W efekcie sąd naruszył nie tylko przepisy kodeksu cywilnego, ale także i Konstytucji
  • A takie orzeczenie uniemożliwia należyte uporządkowanie spraw spadkowych po zmarłym
 • Banknoty stuzłotowe
  2020-09-28
  • Urząd skarbowy wyliczył obywatelce kilkadziesiąt tys. zł podatku za sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia
  • W sprawie postawiono też jej zarzuty, choć potem sprawę umorzono z powodu przedawnienia
  • Stała się kolejną osobą dotkniętą przepisami służącymi do wszczynania postępowań karnoskarbowych w celu zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego
  • RPO przyłączył się do skargi obywatelki do WSA na sprawę wymiaru podatku, która także powinna być umorzona