Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Kronika

np.: 20/10/2017
np.: 20/10/2017
Data: 
2017-10-19
Mężczyzna w czerni mówi, ludzie słuchają

19 października wręczona została polska nagroda imienia Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (2002-2003).

Nagrodę w kategorii Osoba otrzymał Arcybiskup Alfons Nossol.

Laureatem Nagrody w kategorii Organizacja Pozarządowa została Fundacja Barzaniego (Barzani Charity Foundation-BCF). 

Uroczystość odbyła się w Krakowie w Willi Decjusza.

Data: 
2017-10-19
Grafika: dom na szarym tle

Ministerstwo Sprawiedliwości zajęło się problemem uporządkowania sytuacji prawnej spółdzielczych budynków wielorodzinnych posadowionych na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. Rzecznik Praw Obywatelskich dopominał się o to od lat.

Data: 
2017-10-19

RPO zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu ponieważ do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływały skargi i sygnały od obywateli dotyczące problematyki finansowania kampanii wyborczych i partii politycznych. Wskazywano w nich na wiele różnorodnych zagadnień, które budziły poważne zastrzeżenia wyborców.

Data: 
2017-10-19
Grafika: dom na szarym tle

Niemal od momentu uchwalenia, w dniu 20 lipca 2017 r., ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa spółdzielczego, do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi, dotyczące objętej nią problematyki. Ze skarg tych wynika przede wszystkim daleko idąca niepewność co do tego, w jaki sposób interpretować niejasne, bardzo ogólne i niespójne z całym systemem prawa spółdzielczego zapisy tej ustawy, i w jaki sposób stosować je w praktyce, skoro wiele regulacji nie zawiera jasnych wskazówek w tej kwestii.

Data: 
2017-10-19
Aula wykładowa pełna słuchaczy, mezczyzna na scenie

Bielska Akademia Techniczno-Humanistyczna podjęła apel Rzecznika Praw Obywatelskich o przeciwstawianie się narastającej fali agresji wobe studentów z zagranicy. Zorganizowała kampanię „Dyskryminacja-reakcja: Kalendarium Antydyskryminacyjne

Data: 
2017-10-18
Grafika: parasol i chmury, z których pada

Po dwóch latach oczekiwania TK wydał wyrok w sprawie K 27/15 dotyczącej ochrony przed "eksmisją na bruk" z mieszkań funkcjonariuszy służb mundurowych. W skrócie chodzi o to, że żona policjanta (będąca w ciąży i z dzieckiem) nie wyląduje na bruku, jeśli policjant ją nagle opuści i zostawi w mieszkaniu "resortowym". TK uznał przepisy za niezgodne z Konstytucją.

Data: 
2017-10-18
Ludzie siedzą w nowoczesnej auli uniwersyteckiej

To spotkanie jest po to, byśmy wyliczyli sobie konkretne problemy, którymi można się zająć i je poprawić – mówił Adam Bodnar.

Do Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej przyszło na spotkanie regionalne z rzecznikiem praw obywatelskich prawie 50 osób.

Data: 
2017-10-18

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał  odpowiedź od Ministra Zdrowia, w której stwierdza, że brak stosownych unormowań w ustawach regulujących wykonywanie zawodu farmaceuty, nie jest wystarczającą przesłanką do stwierdzenia o braku możliwości powoływania się przez farmaceutów na „klauzulę sumienia".

Data: 
2017-10-18
Mężczyzna bez marynarki mówi do uczniów

- Czy uczeń, który skończył 18 lat, ma przynosić usprawiedliwienia od rodziców? (RPO: Nie, odpowiada sam za siebie. Ale podlega regułom, jakie przyjęła społeczność szkolna. Pełnoletność nie zwalnia z regulaminu szkoły).

- Jak dziewczęta mają reagować na przypadki molestowania? (RPO: Molestowanie to jest przestępstwo. I trzeba o nim myśleć szerzej - to np. także seksualne komentarze, nie tylko bezpośrednie zaczepki).

Data: 
2017-10-17
Grafika: na pomarańczowym tle drzewo i malownicza droga

Wysłuchanie w sprawie Puszczy Białowieskiej, które miało dziś miejsce przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zbiegło się w czasie z rozpatrzeniem przez Naczelny Sąd Administracyjny skarg kasacyjnych od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Przypomnijmy, WSA odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na zatwierdzenie przez Ministra Środowiska tzw. planu urządzenia lasu, który umożliwiał drastyczne zwiększenie wycinki.

Data: 
2017-10-17
Zdjęcie  grupowe na sali obrad ciała przedstawicielskiego

- Esencją demokracji jest deliberacja – dyskutowanie, rozmawianie, analizowanie. To nie jest akt wykonywany raz na kilka lat, tak jak akt wyborczy. Proces ten trwa na bieżąco w różnych przestrzeniach. Sejmik Młodzieżowy jest taką przestrzenią. I dzięki temu może służyć całej wspólnocie samorządowej. Bo ta wspólnota to nie tylko dorośli - powiedział w debacie otwierającej w Katowicach prace Sejmiku Młodzieżowego RPO Adam Bodnar.

Młodzieżowy Sejmik został powołany przez Zarząd Województwa Śląskiego 16 sierpnia 2017 r.

Data: 
2017-10-16
Grupka ludzi w kręgu

Spotkanie w Katowicach było najmniejszym z dotychczasowych spotkań regionalnych – do Miejskiego Domu Kultury „Południe”, filia nr 1 w Katowicach-Piotrowicach przyszło tylko 9 osób.

Przedstawicielka fundacji działającej na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami opowiadała o tym, co się dzieje, kiedy podopieczny kończy 24 lata i wypada z systemu pomocy państwa. Brakuje dziennych domów opieki (tak jak jest to w innych miastach).

Matka dorosłego dziecka przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym opowiadała o swojej trudnej relacji z pracownikami zakładu.

Data: 
2017-10-16

W oparciu o sygnały napływające od obywateli, a także analizy stanu prawnego i praktyki wyborczej, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na problem związany z zastosowaniem w wyborach przezroczystych urn wyborczych w kontekście zagwarantowania zasady tajności głosowania.

Data: 
2017-10-16
Grafika: piłka nożna, koszykowa i tenisowa

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Polski Związek Piłkarzy przedstawiając szereg problemów związanych z zatrudnieniem piłkarzy profesjonalnych oraz ich odpowiedniego zabezpieczenia emerytalnego.

Data: 
2017-10-16
Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

W dniu 16 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych. Tematem spotkania była przemoc i nadużycia wobec osób starszych w kontekście opracowywanej konwencji ONZ o prawach osób starszych.

Data: 
2017-10-16
Grupa ludzi rozmawia na korytarzu

Na 100 tys. mieszkańców powinniśmy mieć 25 łóżek geriatrycznych w szpitalach i jedną poradnię geriatryczną. Takie są standardy europejskie.

Mamy…  2,5 łóżka i 0,2 poradni. A geriatrów w Polsce jest tylko 300.

Data: 
2017-10-16
grafika: otwarty laptop

1.  Rzecznik Praw Obywatelskich obserwuje z uwagą proces przygotowywania, a następnie wdrażania reformy systemu ochrony danych osobowych w UE, który rozpoczął się już w 2012 r. od przedstawienia na forum UE pierwszych wersji projektów aktów prawnych Unii Europejskiej. Prawo do prywatności oraz prawo do ochrony danych osobowych, gwarantowane zarówno przez Konstytucję RP, jak i ratyfikowane umowy międzynarodowe, są bowiem prawami, na straży których stoi Rzecznik. Już w 2013 r.

Data: 
2017-10-13

Obywatelka dowiedziała się od matki, że zmarły przed laty ojciec – mąż matki – nie był faktycznie jej rodzicem. Wskazany przez matkę biologiczny ojciec wciąż żyje, jednak nie chce poddać się badaniom DNA mającym ustalić ich pokrewieństwo. Bez tych badań prokurator odmawia wystąpienia z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa męża matki kobiety, co jest niezbędnym etapem do późniejszego ewentualnego ustalenia ojcostwa prawdziwego biologicznego ojca.

Data: 
2017-10-12

Przymusowa izolacja kobiet pijących alkohol, używających narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych w czasie ciąży byłaby nieproporcjonalną ingerencją w sferę wolności jednostki – pisze Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do Rzecznika Praw Dziecka. Adam Bodnar skierował wystąpienie do Marka Michalaka w związku z projektem ustawy, który RPD wysłał Prezydentowi Andrzejowi Dudzie z prośbą o przedstawienie go Sejmowi.

Data: 
2017-10-12

RPO od dwóch lat apeluje do właściwych organów o zmianę sposobu postępowania wobec osób z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną, będących uczestnikami postępowania karnego. W kierowanych do Ministra Sprawiedliwości wystąpieniach Rzecznik  wskazywał na potrzebę wzmocnienia praw wszystkich podejrzanych, oskarżonych czy skazanych, którzy nie są w stanie zrozumieć postępowania karnego czy procesu resocjalizacji ze względu na swój stan umysłowy bądź psychiczny. Podnosił również, że pozbawienie wolności, zwłaszcza wobec osób z ww.

Data: 
2017-10-12
Grafika: parasol i chmury, z których pada

Podejmując po raz kolejny problem, swoje uwagi i wątpliwości Rzecznik Praw Obywatelskich skierował tym razem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Pomimo zastrzeżeń przedstawionych w wystąpieniu z dnia 7 sierpnia 2017 r., że wprowadzony najem instytucjonalny nie chroni przez bezdomnością osób zobowiązanych do opuszczenia lokalu, prezydent podpisał bowiem ustawę o Krajowym Zasobie Mieszkaniowym.

Data: 
2017-10-12
logo - biegli sądowi

Zastępca RPO Stanisław Trociuk wziął udział w II Śląskim Forum Karnoprocesowym, które 12 października 2017 r.  odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. To wydarzenie w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Konstytucyjne podstawy procesu karnego".

Celem, jaki przyświeca organizatorom i uczestnikom tegorocznego spotkania jest analiza konstytucyjnych podstaw procesu karnego i ich wpływ na kształt procesu.

Data: 
Od 2017-10-12 do 2017-10-14
zdjęcie: mężczyzna w garniturze mówi do mikrofonu, na pierwszysm planie widać kobiete, która robi mu zdjęcie

Krzysztof Olkowicz Główny Koordynator ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wziął udział w I Pomorskim Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego,  które odbywa się w Gdyni. Wydarzenie potrwa do 13 października.

Data: 
2017-10-11
Zastępczyni rzecznika praw obywatelskich Sylwia Spurek

W Brukseli odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia członków Equinet - Europejskiej Sieci Organów ds. równego traktowania w rozumieniu dyrektyw Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia dr Sylwia Spurek, zastępczyni rzecznika praw obywatelskich została wybrana do Zarządu Equinet.

Data: 
2017-10-11
Grafika: ucho

Głównym tematem posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Osób Głuchych, które odbyło się 11 października w Biurze RPO była pomoc dla ofiar przemocy.

Eksperci spotkali się z Renatą Durdą, kierowniczką Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" prowadzonego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Mówiono o planach Funduszu Sprawiedliwości na 2018 rok oraz o tym, z jakiej pomocy można skorzystać. Uczestnicy spotkania dyskutowali też o tym, jak dotrzeć do osób głuchych z informacją o możliwości uzyskania wsparcia.

Strony