Zawartość

Kronika

Data początkowa
Data końcowa
 • Tablica
  2021-04-15

  Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 kwietnia 2021 r. (sygn. akt K 20/20) orzekł, że art. 3 ust. 6 Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich  stanowiący, że „Dotychczasowy Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika” jest niezgodny z artykułem 209 ust. 1 w związku z art. 2 i w związku z art. 7 Konstytucji RP. Trybunał odłożył wejście w życie orzeczenia o trzy miesiące od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw,  tj. do dnia 15 lipca 2021 roku.

 • Dwaj policjanci tyłem
  2021-04-16

  Osoby niepełnoletnie mają w Rzeczypospolitej Polskiej prawo do demonstrowania swoich poglądów, korzystając z gwarantowanej konstytucyjnie wolności słowa a także udziału w pokojowych zgromadzeniach publicznych. Ograniczenia stosowane przez władze – i egzekwowane przez Policję – są niekonstytucyjne, bo nie mają odpowiedniego umocowania w ustawach, a łamią wolności zapisane w Konstytucji. Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina o tym wszystkim komendantom wojewódzkim Policji a także pełnomocnikowi Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

 • Ampułki z napisem Covid i strzykawki
  2021-04-16

  Nagłe zmiany w harmonogramie szczepień i chaos organizacyjny mogą prowadzić do nieuzasadnionej dyskryminacji i nierówności. Rzecznik zwrócił się do pełnomocnika rządu do spraw programu szczepień przeciwko COVID-19 

 • 2021-04-16
  • Sędzia krajowy, będąc sędzią europejskim, objęty jest ochroną unijną. W jego sprawach może orzekać jedynie prawidłowo umocowany, niezawisły i bezstronny sąd.
  • Prezydent RP rażąco naruszył prawo krajowe oraz unijne, powołując osoby na stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym przed prawomocnym zakończeniem w NSA postępowań odwoławczych od uchwał KRS.
  • Rażące naruszenie prawa krajowego w procesie mianowania sędziów SN powoduje, że organ obejmujący tak powołane osoby, nie jest prawidłowo ustanowiony. Moc prawna jego orzeczeń może być ograniczona,
 • plansza z rozdartą kartką z ogłoszeniem o poszukiwaniu kandydatów do nagrody
  Od 2021-04-16 do 2021-08-31

  Nagroda RPO im. doktora Macieja Lisa została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich dla upamiętnienia zmarłego w 2015 roku dr.

 • Tęcza nad łąką
  2021-04-16

  Materiał pt. „Inwazja” pokazany w primetimie TVP krótko przed wyborami w 2019 r. potęgował uprzedzenia społeczne wobec osób LGBT. Naruszał również ich godność - nieprawdziwie wiążąc z pedofilą i rzekomym dążeniem do jej legalizacji. Łamał też zakaz emisji przekazów sprzecznych z prawem, dyskryminujących i nawołujących do nienawiści oraz zobowiązujących media publiczne do bezstronności i pluralizmu. Pzekroczono także granice wolności wypowiedzi

 • Banknoty stuzłotowe
  2021-04-16

  Ocena spornych postanowień co do przeliczeń walutowych musi być dokonywana w świetle postanowień unijnych traktatów i aktów przyjętych przez instytucje UE, w tym dyrektyw. A według prawa unijnego konsument jest w gorszym położeniu niż przedsiębiorca

  RPO wskazuje na zasadę pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej i związanie sądu krajowego orzecznictwem TSUE, które ma moc równą z zasadami prawnymi. Powołuje się też na ugruntowane orzecznictwo TSUE i Sądu Najwyższego w sprawie mechanizmu kontroli nieuczciwych postanowień.

 • Osoba stoi w sali plenarnej Sejmu
  2021-04-15

  Sejm opowiedział się za wyborem posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich VIII kadencji. W wieczornym głosowaniu 15 kwietnia 2021 r.  uzyskał on 240 głosów, przy 201 przeciw i 11 wstrzymujących się.

 • Wywracające się klocki domina i ręka, która zatrzymuje to
  2021-04-15

  Nie wolno obchodzić obecnych konstytucyjnych procedur wyboru i powołania nowego polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich - oświadczyła Europejska Sieć Krajowych Instytucji Praw Człowieka (ENNHRI). Niezależność i skuteczność RPO muszą być zawsze zachowane.

 • Mężczyzna w todzie sędziego TK
  2021-04-15

  Trybunał Konstytucyjny rozpoczął procedowanie wniosku posłów PiS, którzy twierdzą, że przepisy pozwalające RPO działać po zakończeniu kadencji, do czasu wyboru następcy, są sprzeczne z Konstytucją. Reprezentujący wnioskodawców i Sejm posłowie stwierdzili przed Trybunałem, że przepis ten nie stanowił wcześniej problemu, ale obecnie wymaga analizy Trybunału, gdyż wobec politycznej sytuacji w parlamencie nie ma gwarancji, że uda się wybrać nowego RPO.