Godło RP

Kronika

np.: 18/01/2019
np.: 18/01/2019
Czarny prostokąt
2019-01-14

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy 

Pawła Adamowicza 

człowieka otwartego, pełnego pasji działania samorządowca, 
bliskiego sercom nie tylko mieszkańców Gdańska.

Fioletowe tulipany na czarnym tle
2019-01-18
 • Polscy pracownicy w Holandii skarżyli się m.in. na zakwaterowanie w namiocie czy na zwolnienie z powodu używania języka polskiego w miejscu pracy
 • Badając naruszanie ich praw, Rzecznik poprosił Głównego Inspektora Pracy o informację w tej sprawie
 • Kontrolowane przez inspekcję agencje zatrudnienia lub pracy tymczasowej w latach 2017-2018 wysłały do pracy w Holandii ok. 20 tys. osób
 • Różne naruszenia ustawy o promocji zatrudnienia stwierdzono w 70 proc. kontrolowanych agencji; były m.in. wnioski o ich ukaranie
kalddanki i klucz
2019-01-18
 • Nie ma procedur włączania osób chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C, które opuszczają więzienia, do grupy oczekujących na terapię w warunkach wolnościowych
 • Publiczna służba zdrowia nie może zapewnić ciągłości terapii choremu, który rozpoczął leczenie w zakładzie karnym
 • Służba Więzienna widzi potrzebę wypracowania wspólnie z resortem zdrowia procedur, aby pacjent mógł kontynuować terapię zarówno po przyjęciu do zakładu karnego, jak i po jego opuszczeniu
 • Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Zdrowia, który nie odpowiedział na apel SW
Twarz młodego człowieka, częściowo w ciemnościach
2019-01-18
 • Dziewczyna cierpiąca na zaburzenia psychiczne była przewożona do odległego o 400 km szpitala psychiatrycznego radiowozem w asyście trzech umundurowanych policjantów i bez swego opiekuna, co było dla niej traumatycznym przeżyciem
 • Rzecznik po raz kolejny upomina się o odpowiednie uregulowania prawne warunków transportowania nieletnich do szpitali psychiatrycznych, skierowanych tam przez sąd
 • Wobec odesłania w tej sprawie przez Ministra Zdrowia do resortu sprawiedliwości, RPO wystąpił do ministra Zbigniewa Ziobry
Ogrodzenie biegnące przez ośnieżony krajobraz
2019-01-17
 • Na mocy przepisów wprowadzających Krajową Administrację Skarbową stosunek służbowy funkcjonariuszki celnej wygasł 31 sierpnia 2017 r.
 • RPO, który przyłączył się do sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, wskazywał, że zwolnienie ze służby powinno zostać potwierdzone decyzją administracyjną
 • W precedensowym wyroku NSA uznał te argumenty i oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej 
 • Nakazał tym samym wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie wygaśnięcia stosunku służbowego funkcjonariuszki

 

zdjęcie: napis na gmachu TK: Trybunał Konstytucyjny
2019-01-17
 • Zwrot „ukraińscy nacjonaliści” z ustawy o IPN, która wprowadziła karalność zaprzeczania ich zbrodni, jest niekonstytucyjny jako nieokreślony
 • Orzekł tak Trybunał Konstytucyjny z wniosku prezydenta Andrzeja Dudy wobec nowelizacji ustawy o IPN ze stycznia 2018 r.
 • Przepis o zbrodniach „ukraińskich nacjonalistów” z lat 1925-1950 może negatywnie wpłynąć na relacje polsko-ukraińskie – uznał Rzecznik Praw Obywatelskich w stanowisku dla TK 
Drzewo w bardzo ciemnej, brązowej mgle
2019-01-17

17 stycznia 2019 r. w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie poświęcone problematyce patologicznych treści w internecie, w szczególności – patostreamingowi. 

Pomnik temidy - kobiety z zasłoniętymi oczami, która trzyma wagę i miecz
2019-01-17
 • Sądy warunkowo przedterminowo zwolniły dwóch skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. W tzw. okresie próby popełnili oni jednak nowe przestępstwa, ale dostali za nie wyroki z warunkowym zawieszeniem wykonania. Obu nakazano wrócić do więzienia.
 • Przepisy nakazywały bowiem sądom w takich sytuacjach automatycznie odwoływać przedterminowe zwolnienie, bez możliwości oceny indywidualnej sytuacji sprawcy.
 • W 2013 r. podobne rozwiązania zakwestionował Trybunał Konstytucyjny. Po wyroku przepisy zmieniono – od 2015 r. sądy mogą, ale nie muszą odwoływać przedterminowego zwolnienia. Powinny ocenić sytuację danego człowieka.
Posąg Temidy z wagą
2019-01-17
 • Sędzia Włodzimierz Brazewicz został przesłuchany przez rzecznika dyscyplinarnego jako świadek w ramach czynności wyjaśniających zachowania innych sędziów
 • Miało to związek ze spotkaniem sędziów „o charakterze politycznym”  we wrześniu 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku
 • Na udział w przesłuchaniu nie zezwolono pełnomocnikowi sędziego, bo jak go zapewniano, nie będzie w tej sprawie miał zarzutów
 • Tydzień potem rzecznik dyscyplinarny zobowiązał sędziego Brazewicza by złożył oświadczenie co do nieterminowego sporządzania uzasadnień oraz upublicznienia informacji o wezwaniu go na świadka
Dzienikarze i kamerzyści
2019-01-16
 • Materiał „Wiadomości” TVP z dnia śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza był całkowicie jednostronny i nie uwzględniał niezbędnej w pracy dziennikarskiej zasady pluralizmu
 • RPO pyta prezesa TVP, dlaczego materiał o „mowie nienawiści” ze strony polityków pomijał przypadki, gdy to przedstawiciele dziś rządzących partii politycznych przekraczali granice swobody wypowiedzi
 • Ponadto w TVP sugerowano, że część odpowiedzialności za nieodpowiednie zabezpieczenie koncertu, gdzie zaatakowano Pawła Adamowicza, może ponosić prezes WOŚP Jerzy Owsiak
Zwalone drzewa blokują przejście
2019-01-16
 • Ubezwłasnowolnienie całkowite jest niezgodne z konstytucyjnymi zasadami godności i wolności człowieka oraz poszanowania życia prywatnego i rodzinnego  
 • Takie jest stanowisko RPO dla Trybunału Konstytucyjnego, który bada skargę osoby ubezwłasnowolnionej
 • Ta instytucja prawa powinna zostać zniesiona i zastąpiona systemem wspieranego podejmowania decyzji - powtarza po raz kolejny Rzecznik
 • Szczegółowo opisuje, jak osoby ubezwłasnowolnione pozbawione są wielu podstawowych praw
Rów i pole ze zbożem
2019-01-16
 • Firma windykacyjna, na podstawie cesji z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych, skierowała do pana Jana przedsądowe wezwanie do zapłaty.
 • Pan Jan uważał, że jest to całkowicie nieuzasadnione, bo nie jest on właścicielem gruntów, nigdy nie należał do spółki wodnej i nie zlecał prowadzenia jakichkolwiek prac.
 • Pełnomocnik Terenowy RPO we Wrocławiu poprosił więc związek spółek wodnych wyjaśnienie skąd i kiedy powstała należność pana Jana.
Drzewo w bardzo ciemnej, brązowej mgle
2019-01-16

Na kasie klubu Kalwarianka wiszą od dłuższego czasu antysemickie hasła.

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach po tekście w Gazecie Krakowskiej wszczęło postępowanie wyjaśniające.

RPO zwrócił się o wyjaśnienia do Burmistrza miasta oraz Komendanta Powiatowego Policji. 

Drzewo w bardzo ciemnej, brązowej mgle
2019-01-16
 • Stawianie przez państwową TV niczym nie popartego zarzutu defraudowania pieniędzy zebranych podczas jednej z największych w Polsce akcji charytatywnych jest niepokojące
 • Audycja TVP mogła mieć też wydźwięk antysemicki
 • Opublikowanie tej animacji w mediach publicznych może niestety przyzwalać na mowę nienawiści w dyskursie publicznym
 • RPO zwrócił się do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zbadanie sprawy i podjęcie działań przewidzianych prawem
Tęcza nad łąką
2019-01-16
 • Kuratorzy oświaty podjęli działania dotyczące organizacji akcji „Tęczowy piątek" w związku ze zgłoszeniami rodziców, którzy nie wyrazili zgody na udział ich dzieci w akcji
 • Poza tym akcja była całkiem marginalna, w wielu województwach w ogóle się nie odbyła - twierdzi MEN
 • Tam, gdzie się odbyła, kuratoria zrobiły kontrolę
Osoby siedzą w sali
2019-01-15
 • Polskie służby mundurowe powinny ujednolicić mechanizmy przeciwdziałające mobbingowi i dyskryminacji   
 • Liczba spraw, w których dochodzi do takich nadużyć, a ofiara pozostaje bez wsparcia, jest nieznana
 • Niezbędne są zmiany prawa oraz odpowiednie szkolenia w służbach   
Zaciśnięta pięść uderzająca w stół
2019-01-14
 • Ministerstwo Sprawiedliwości widzi potrzebę, aby to sędziowie z wydziałów rodzinnych badali sprawy cywilne o nakazanie sprawcy przemocy w rodzinie opuszczenia wspólnego mieszkania
 • Niemal od dwóch lat w resorcie trwają  analizy w tej kwestii – wynika z odpowiedzi dla Rzecznika
 • Ministerstwo poinformowało też, że prowadzi prace analityczne w sprawie szybkiego izolowania sprawcy przemocy od jego ofiary
Osoba przemawia
2019-01-14
 • Najważniejsze jest pytanie nie o to, jak przywrócić państwo prawa, ale jak sprawić, aby to przywrócone państwo prawa faktycznie realizowało gwarancje konstytucyjne
 • Dlatego Adam Bodnar uważa, że  już teraz trzeba zastanowić się, kto jest kompetentny do przygotowania zmian, a kto do ich wprowadzenia
 • Zdaniem RPO chodzi nie tylko o dyskusję o kwestiach techniczno-ustawowych, ale także o ludzkich charakterach
 • Do przywrócenia państwa prawa nie można wykorzystać mechanizmów władzy PiS - podkreślano podczas konferencji na ten temat
Dzienikarze i kamerzyści
2019-01-11
 • Dziennikarze „Gazety Wyborczej” nie zostali wpuszczeni w grudniu 2018 r. na konferencję prasową w Narodowym Banku Polskim, po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej
 • Mieli oni nie zostać skutecznie powiadomieni o konieczności akredytacji
 • Nie było to jednak dotychczasową praktyką podczas tych konferencji organizowanych przez NBP
Posąg Temidy z wagą
2019-01-11
 • Propozycja przesłuchiwania świadków w procesie karnym pod nieobecność oskarżonego lub obrońcy jest sprzeczna z prawem do obrony – uważa Rzecznik
 • Tak samo ocenia pomysł oddalania przez sąd wniosków dowodowych obrony, jeśli złożono je po określonym terminie
 • Wątpliwości budzi też możliwość odstąpienia od ogłoszania wyroku na posiedzeniu jawnym, gdy nie stawiły się strony
 • Rzecznik proponuje zaś wprowadzenie możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie prokuratora o ekshumacji
Zabawka i dzieci na lekcji
2019-01-11
 • Szkoła podstawowa zorganizowała zajęcia profilaktycznych dla dzieci z policjantką wydziału ds. nieletnich
 • W reakcji na nieodpowiednie - zdaniem policjantki - zachowanie uczniów, zażądała ona od nich podania ich danych osobowych oraz rodziców. Groziła wpisaniem dzieci do Krajowego Rejestru Karnego

 

Mężczyzna gestykuluje, a drugi go słucha. Sala pelna ludzi
2019-01-10
 • Na popołudniowe spotkanie z RPO Adamem Bodnarem  w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przyszło 40 osób – młodzi i starzy, w tym przedstawiciele lubelskiego środowiska prawniczego.
Budynek publiczny, śnieg
2019-01-10

Na południowe spotkanie w zaśnieżonym Świdniku przyszło 10 stycznia siedem osób. W sprawach indywidualnych i po to, żeby posłuchać (i skonfrontować informacje z mediów z rzeczywistością).

Młodzież na sali, w głębi mężczyzna
2019-01-10

- Rzecznik praw obywatelskich to urzędnik, który ma stać na straży Konstytucji, praw i wolności obywateli w nich zapisanych. – mówił RPO Adam Bodnar na spotkaniu w szkole im Paderewskiego w Lublinie. - Rzecznik jest powoływany na pięcioletnią kadencję.

Zdjęcie: sylwetki ludzi
2019-01-10
 • Porozumienie ONZ Global Compact w sprawie m.in. poprawy sytuacji migrantów nie gwarantuje bezpieczeństwa dla Polski i może zachęcać do nielegalnej migracji - uważa MSWiA
 • Tak resort odpowiedział Rzecznikowi, dlaczego Polska nie przystąpiła do tego porozumienia
 • Zdaniem RPO mimo nieprzystąpienia do Global Compact polska polityka migracyjna powinna uwzględniać jego cele
 • Według MSWiA dokument ONZ jest nieprecyzyjny, co praktycznie uniemożliwia wdrożenie go do polskiego prawa  

 

Zakratowana brama
2019-01-10
 • Przy więzieniach mają zostać wybudowane hostele
 • Rzecznik zwrócił się do Służby Więziennej o informacje dotyczące szczegółów projektu
Blok mieszkalny z grafitti na ścianie
2019-01-10
 • Notariusze powinni odmawiać dokonania czynności, by skuteczniej chronić osoby starsze przed przejęciem ich nieruchomości na podstawie aktów notarialnych będących zabezpieczeniem pożyczek udzielanych przez oszustów
 • RPO ponownie wystąpił do Krajowej Rady Notarialnej w sprawie inicjatyw samorządu, które mogłyby się przyczynić do przeciwdziałania temu zjawisku
 • Chodziłoby np. o wypracowanie standardów postępowania w takich sprawach czy o specjalne szkolenia dla notariuszy
Grupa ludzi na małej sali teatralnej
2019-01-09

50 osób przyszło do Biłgorajskiego Centrum Kultury. Zebranych witał pochodzący z Biłgoraja członek Rady Społecznej RPO Henryk Wujec. Ludzie przyszli z ciekawości i by porozmawiać o sprawiedliwości, ale dyskusja szybko zaczęła dotyczyć konkretnych spraw. Spotkanie zapowiadał wielki baner przed budynkiem.

Zielony nowoczesny budynek z filarami
2019-01-09
 • Uczestniczka kolizji drogowej nie mogła skutecznie zaskarżyć wyroku na niekorzyść drugiej kobiety, która brała udział w stłuczce
 • Sąd odwoławczy uznał bowiem, że pani Magdalena nie miała statusu oskarżyciela posiłkowego, ale tylko współobwinionej o kolizję
 • Na błąd sądu wskazał RPO. W postępowaniu o wykroczenia można bowiem łączyć te role procesowe  
 • Sąd Najwyższy uwzględnił kasację Rzecznika. Sprawa będzie zbadana ponownie