Zawartość

Ks. Marian Subocz

Członek Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich​

Polski ksiądz katolicki, kanonik, prałat i kapelan honorowy papieża, kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, doktor teologii. W latach 2007-2017 dyrektor Caritas Polska.

Ks. Subocz jest twórcą akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, to dzięki jego inicjatywie na polskich stołach w Boże Narodzenie pali się świeca Caritas. Zainicjował także kwartalnik "Caritas", który ukazuje się do dziś. Przy współpracy z Caritas we Freiburgu stworzył także fakultet Caritas przy ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie - dzisiejszym UKSW. Studiują tam przyszli pracownicy największej charytatywnej organizacji kościelnej. Dziełem ks. Subocza są także stacje opieki Caritas, gdzie pomoc znajdują osoby chore. Zorganizował też pierwsze szkolenia dla księży-dyrektorów diecezjalnych Caritas w Wiedniu, Brukseli i Niemczech. Był także w Bośni, gdy wybuchła tam wojna, zorganizował pomoc dla ofiar konfliktu - m.in. 40 wagonów węgla dla ludności cywilnej.