Zawartość

Ks. Marian Subocz

Członek Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich​

Polski ksiądz katolicki, kanonik, prałat i kapelan honorowy papieża, kapłan diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, doktor teologii. Od 21 czerwca 2007 dyrektor Caritas Polska. Do 1994 był pierwszym dyrektorem Caritas po wojnie. Ks. Subocz jest twórcą akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, to dzięki jego inicjatywie na polskich stołach w Boże Narodzenie pali się świeca Caritas. Zainicjował także kwartalnik "Caritas", który ukazuje się do dziś. Przy współpracy z Caritas we Freiburgu stworzył także fakultet Caritas przy ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie - dzisiejszym UKSW. Studiują tam przyszli pracownicy największej charytatywnej organizacji kościelnej. Dziełem ks. Subocza są także stacje opieki Caritas, gdzie pomoc znajdują osoby chore. Zorganizował też pierwsze szkolenia dla księży-dyrektorów diecezjalnych Caritas w Wiedniu, Brukseli i Niemczech. Był także w Bośni, gdy wybuchła tam wojna, zorganizował pomoc dla ofiar konfliktu - m.in. 40 wagonów węgla dla ludności cywilnej.