Zawartość

Kto powinien zwrócić interesantce koszty postępowania egzekucyjnego?

Data: 
2018-04-03
Położenie: 
  • śląskie
    Polska

Sąd nadał klauzulę wykonalności przed uprawomocnieniem się orzeczenia sądowego. Potem wierzyciel wszczął na tej podstawie przeciwko interesantce-dłużniczce egzekucję. Komornik wyegzekwował od interesantki zasądzone przez sąd koszty i dodatkowo koszty postępowania egzekucyjnego. Kiedy interesantka się poskarżyła na takie działanie komornika, sąd zwrócił jej koszty postępowania sądowego, ale odmówił zwrotu kosztów prowadzonej egzekucji. Zdaniem sądu obowiązek ich zwrotu obciąża komornika sądowego.

Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach poprosił więc sąd wyższej instancji o zbadanie tej sprawy w trybie nadzoru.

BPK.510.47.2017

Galeria

  • Banknoty stuzłotowe

    Zobowiązania finansowe