Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada w sprawie tabel alimentacyjnych

Data: 
2017-09-07
słowa kluczowe: 

Minister Sprawiedliwości odpowiedział na pismo, w którym Rzecznik Praw Obywatelskich postulował stworzenie w Polsce tabel alimentacyjnych. Minister zgadza się z tym postulatem. Jednak z uwagi na nowatorski instrument prawa jakim są tabele oraz konieczność dostosowania do projektowanych rozwiązań dotychczas obowiązujących przepisów procesowych wyniki prac zostaną przedstawione do konsultacji po ich zakończeniu.

Więcej informacji w sprawie: