Zawartość

Molestowanie seksualne na uczelniach wyższych

Data: 
2014-01-27

Zrealizowana propozycja badania

Temat: Molestowanie seksualne na uczelniach wyższych (dyskryminacja ze względu na płeć w dostępie do edukacji)

Uzasadnienie: Problem prawie w ogóle nierozpoznany z uwagi na powszechną tabuizację problemu. Proponujemy przeprowadzenie kompleksowych badań dotyczących tego zjawiska, które miałoby za zadanie wykryć zarówno doświadczenie studentów/studentek w ich relacjach z nauczycielami akademickimi, jak również w samych relacjach pomiędzy studentami. Wyniki badań mogłyby posłużyć jako argument w podnoszonej od dłuższego czasu przez RPO konieczności nowelizacji tzw. ustawy antydyskryminacyjnej, która niestety nie przewiduje ochrony przed tą formą dyskryminacji w sferze edukacji. Temat ten był przedmiotem niewielkich badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński kilka lat temu.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

 

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych