Zawartość

MSZ odpowiada w sprawie zaległości we wdrożeniu prawa Unii Europejskiej w Polsce

Data: 
2016-02-25
słowa kluczowe: 

Minister Konrad Szymański, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika z 21 stycznia w sprawie opóźnień i nieprawidłowości we wdrożeniu (implementacji) prawa Unii Europejskiej w Polsce, zapewnił o podjęciu kroków zmierzających do nadrobieniu tych zaległości. Podkreślił także, że kwestia ta jest systematycznie omawiana na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów.

Napisał też, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie dysponuje szczegółową wiedzą o przyczynach długotrwałości procesu legislacyjnego. Powody opóźnień są różne i dotyczą m.in. zbyt późnego rozpoczęcia przez właściwy resort działań transpozycyjnych oraz trudności w wypracowaniu optymalnych rozwiązań prawnych.

Mirosław Wróblewski,  dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Rzecznik Praw Obywatelskich z satysfakcją odnotowuje podjęcie działań na rzecz przyspieszenia implementacji prawa unijnego w obszarach dotyczących ochrony praw jednostki.

Z uwagi jednak na istniejące wciąż problemy Rzecznik rozważy, mając na względzie odpowiedź ministra Konrada Szymańskiego, zwrócenie się z wystąpieniami do konkretnych resortów, w których zaległości we wdrażaniu prawa Unii Europejskiej, mające negatywny wpływ na realizację praw jednostki, są najistotniejsze.