Zawartość

Nagranie panelu "Ochrona środowiska. Partycypacja. Konsultacje. Procedury", I Kongres Praw Obywatelskich 8-9.12.2017

Galeria

  • Mem ze zdjęciem domu otoczonego przez linię wysokiego napięcia, znak odtwarzania dźwięku
    Nagranie panelu "Ochrona środowiska. Partycypacja. Konsultacje. Procedury"