Zawartość

Nagranie panelu "Polityka migracyjna Polski w dobie kryzysu". I Kongres Praw Obywatelskich, 8-9 grudnia 2017 r.

Galeria

  • Mem ze znakiem lecącego bociana. Znak odtwarzania dzwięku
    Nagranie panelu "Polityka migracyjna Polski w dobie kryzysu"