Zawartość

Nagranie panelu " Pomoc prawna pro bono jako uzupełnienie funkcjonującego systemu pomocy prawnej", I Kongres Praw Obywatelskich, 8-9 grudnia 2017

Galeria

  • Mem ze zdjęciem prawniczki udzielającej informacji obywatelowi. Znak odtwarzania dżwięku

    Nagranie panelu " Pomoc prawna pro bono jako uzupełnienie funkcjonującego systemu pomocy prawnej"