Zawartość

XXVI Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. Nagroda Specjalna RPO dla Chorągwi Gdańskiej ZHP

Data: 
2020-12-11

Rzecznik Praw Obywatelskich swoją nagrodę specjalną przyznawaną corocznie wybranej organizacji pozarządowej w ramach pomorskiej Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego przyznał Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Adam Bodnar 11 grudnia 2020 r. uczestniczył w uroczystej Gali Nagrody, która jest corocznym świętem pomorskich organizacji pozarządowych. Gala odbyła się  w Europejskim Centrum Solidarności w formie on-line.

Inicjatorem Nagrody Bursztynowego Mieczyka jest Fundacja „Regionalne Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych” z siedzibą w Gdańsku. Każdego roku od 1994 r. Fundacja organizuje całe przedsięwzięcie związane z Nagrodą. Od początku Nagroda Bursztynowego Mieczyka uzyskała mocne wsparcie ówczesnego wojewody gdańskiego, Macieja Płażyńskiego. Obecnie główni fundatorzy nagród to: Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Europejskie Centrum Solidarności, które wspiera Fundację RCWOP również organizacyjnie.

Rzecznik Praw Obywatelskich tradycyjnie przyznaje swoją nagrodę specjalną obok takich instytucji, jak: Marszałek Senat, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”.  

W XXVI edycji Nagrody, główne Bursztynowe Mieczyki otrzymali:

  • Stowarzyszenie „Towarzystwo Wspierania Potrzebujących PRZYSTAŃ” – w obszarze pomocy społecznej,
  • Hospicjum Pomorze Dzieciom - w obszarze pomocy społecznej,
  • Stowarzyszenie „Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio” – w obszarze edukacji,
  • Pomorski Ośrodek Dzikich Zwierząt Ostoja – w obszarze ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Rzecznik podkreślił ogromne znaczenie organizacji pozarządowych nie tylko w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego ale i w jego utrzymaniu oraz wskazał na wciąż istniejącą, wielką potrzebę jeszcze bardziej intensywnej, zorganizowanej aktywności społecznej w różnych dziedzinach życia.

Uzasadniając wybór Chorągwi Gdańskiej ZHP do Nagrody Specjalnej RPO, Adam Bodnar powiedział:

Szanowni Państwo,

w tym roku postanowiłem przyznać nagrodę specjalną Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego, która celebruje właśnie wspaniały jubileusz - 85. rocznicę rozpoczęcia działalności.

Jest to wiek godny szacunku i zasługujący na uznanie. Chciałbym nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich docenić wytrwałość w czynieniu dobra przez tak wiele lat pięknej ale i trudnej drogi Gdańskiej Chorągwi ZHP, poprzez różne okresy naszej historii. Chciałbym też wskazać na współczesność gdańskiego harcerstwa, które jest dynamiczne dzięki synergii działań aktywnej młodzieży (a młodzieńczość nie wynika tu z metryki ale z otwartości głów i sposobu patrzenia na świat). Ta wspaniała współczesność to mocny fundament budowy przyszłości i źródło nadziei. Nadziei na taki świat w przyszłości, w którym nie będzie trzeba walczyć o przestrzeganie podstawowych praw człowieka, a wspólnie udoskonalać gwarancje ich przestrzegania i spokojnie pracować dla dobra wspólnego, w którym każda osoba znajdzie swoje miejsce i najlepsze warunki rozkwitu swoich talentów. Może więc taki lepszy świat powstanie najpierw w Harcerstwie?

Misją Chorągwi Gdańskiej ZHP jest wspieranie młodych ludzi we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez działania instruktorów harcerskich pracujących społecznie na rzecz dobra wspólnego. Chorągiew Gdańska ZHP zrzesza ponad 6,5 tys. harcerzy i zuchów,  instruktorów i seniorów, działających na terenie całego województwa pomorskiego. Instruktorzy Chorągwi Gdańskiej ZHP prowadzą zajęcia ze 130 grupami dzieci i młodzieży, organizują ich wypoczynek letni i zimowy, prowadzą kluby seniorów, placówki wsparcia dziennego i realizują wiele innych form aktywności w różnych grupach osób.

„Chorągiew Gdańska” ZHP realizuje również  partnerski projekt szkoleniowy „sPrawny ekspert pozarządowy”, a instruktorzy włączają się  w pracę lokalnych rad organizacji pozarządowych i rad działalności pożytku publicznego w celu tworzenia warunków do rozwoju aktywności obywatelskiej.

Dostrzegam w Chorągwi Gdańskiej ZHP ogromny potencjał rozwoju, który chciałbym również wzmocnić nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Druhny i Druhowie! Życzę Wam wytrwałości, wspaniałych harcerskich przygód i dalszych sukcesów w pracy społecznej!

Czuwaj!

 

 

Galeria

  • Tablica z godłem państwowym i napisem "Rzecznik Praw Obywatelskich"

    Tablica na Biurze RPO