Godło RP

Nieprawidłowe kontakty między podopiecznym a osobą opiekującą się

Temat:

 

Nieprawidłowe kontakty między podopiecznym a osobą opiekującą się

 

Cel badawczy:

 

Uzasadnienie:

 

Nadużywanie władzy, przemoc, pozycja ofiary.

 

Fundacja Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza

 

Redakcja BRPO