Zawartość

Nowe zadania Krzysztofa Olkowicza

Data: 
2017-08-31

Krzysztof Olkowicz został odwołany z funkcji Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich i powołany z dn. 1 września br. na stanowisko Głównego Koordynatora do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego w Biurze RPO.

Do jego zadań należy monitorowanie, analizowanie i ocena realizacji praw osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak również przygotowywanie rekomendacji działań RPO w tym zakresie.

Zmiana stanowiska i miejsca wykonywania pracy – Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku – dokonana została na prośbę Krzysztofa Olkowicza i uzasadniona względami osobistymi. 

Galeria

  • Krzysztof Olkowicz
    Krzysztof Olkowicz