Zawartość

O pomoc w sprawie przedłużenia pobytu 28-letniej, niepełnosprawnej córki w Środowiskowym Domu Samopomocy poprosiła Rzecznika jej matka

Data: 
2016-09-21
Położenie: 
  • Wrocław
    Polska

Co 6 miesięcy skutecznie występowała ona o przedłużenie pobytu córki w ŚDS w jej imieniu. Dopiero w 2015 r. organ odmówił przedłużenia, wskazując że matka nie jest uprawniona do składania takiego wniosku. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy MOPS po raz kolejny odmówił, tym razem wskazując na brak wolnych miejsc. SKO uchyliło również i tę decyzję podkreślając, że wniosek dotyczył przedłużenia pobytu nie zaś nowego miejsca. Pomimo jednoznacznego stanowiska Kolegium, MOPS wydał kolejną decyzję odmowną z powodu braku wolnych miejsc.

Rzecznik (BPW.7065.18.2016) poprosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o ponowne przeanalizowanie niniejszej sprawy i rozważenie możliwości skierowania niepełnosprawnej córki wnioskodwczyni do Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach kontynuacji dotychczasowego pobytu.

Galeria

  • Znak pierwszeństwa dla osoby z niepełnosprawnością na szarym chodniku
    Niepełnosprawność