Zawartość

O zapobieganiu torturom na szkoleniu KMPT dla studentów UJ

Data: 
2018-12-08
słowa kluczowe: 

Czy w XXI wieku zdarza się stosować tortury wobec osób pozbawionych wolności? Czy Polskę można określić mianem „państwa bez tortur”? Czy istnieją sytuacje, w których stosowanie tortur może być usprawiedliwione? Jaką rolę w identyfikacji i pomocy ofiarom tortur odgrywa prawnik?

Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił przedstawiciel Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, Michał Żłobecki podczas zorganizowanego przez Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego XVII Wyjazdu Integracyjno – Szkoleniowego w Poroninie.

Podczas szkolenia Rola Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur i Rzecznika Praw Obywatelskich w zapobieganiu torturom w Polsce - aspekt praktyczny i prawny uczestnicy zapoznali się z krajowymi oraz międzynarodowymi regulacjami i standardami dotyczącymi prewencji tortur w miejscach detencji. Przedstawione zostało także wybrane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące naruszeń zakazu stosowania tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Przedstawiciel KMPT przybliżył rolę RPO i Mechanizmu w zapobieganiu torturom w Polsce, szczególny akcent kładąc na praktyczny wymiar wizytacji przeprowadzanych w miejscach pozbawienia wolności i przypadki stosowania tortur w naszym kraju.

Szkolenie, które odbyło się 8 grudnia 2018 r. było pierwszym z serii spotkań ze studentami wyższych uczelni realizowanych w ramach kampanii społecznej Państwo bez tortur.

Galeria

  • Błyskawica
    Tortury