Zawartość

Obecność kobiet na stanowiskach dziennikarskich, kierowniczych i w strukturach zarządczych spółek radiofonii i telewizji

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Obecność kobiet na stanowiskach dziennikarskich, kierowniczych i w strukturach zarządczych spółek radiofonii i telewizji

Cel badawczy:

Zbadanie struktury płci osób pracujących w mediach audiowizualnych, które mają wpływ na dobór i sposób prezentowania treści.

Uzasadnienie:

Pełne zbadanie tego obszaru jest istotne z punktu widzenia pluralizmu mediów, ich oddziaływania na opinię społeczną oraz ze względu na zasadę równego traktowania.
Temat równości płci na stanowiskach decyzyjnych organizacji medialnych w 27 państwach członkowskich UE był przedmiotem badań European Institute for Gender Equality (EIGE) w ramach irlandzkiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (pierwsza połowa 2013 roku). Były to badania porównawcze, przeprowadzone na ograniczonej próbie badawczej. W opinii KRRiT, celowe byłoby przeprowadzenie pogłębionego krajowego badania na większej próbie oraz z uwzględnieniem aktualnych danych w tym zakresie.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Departament Strategii Biura KRRiT

 

Redakcja: BRPO

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych