Zawartość

Obraz kobiety kreowany we wpisach na forach internetowych

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Uprzedmiatawiający i dyskryminujący obraz kobiety kreowany we wpisach użytkowników forów internetowych dotyczących treści pornograficznych.

Cel badawczy:

Badaniem chcemy objąć zarówno nastolatki, jak i osoby dorosłe, aby zobaczyć, jak się kształtuje u nich obraz kobiety w zależności od wieku oraz intensywności oglądania filmów pornograficznych.
W pornografii kobieta nie tylko jest zdegradowana do poziomu obiektu seksualnego, ale wręcz poddana głębokiemu procesowi dehumanizacji, który sankcjonuje i usprawiedliwia stosowaną wobec niej przemoc. Oprócz przemocy seksualnej drugą oczywistą techniką stosowaną przez branżę pornograficzną jest werbalna segregacja kobiet poprzez nazywanie przy użyciu wulgaryzmów. Mimo to, często nawet takie określenia okazują się niewystarczające, dlatego mówi się o kobietach także, że są brudne, wstrętne, wredne.

Uzasadnienie:

Promowany przez przemysł pornograficzny przekaz znacząco wpływa na sposób, w jaki jego odbiorcy postrzegają świat (jego porządek), jakiego używają języka do opisu otaczającej rzeczywistości, a przede wszystkim do kreowania dyskryminacyjnych stereotypów dotyczących kobiety i jej roli. Dodatkowo w przypadku nastolatków, wraz z dorastaniem przekaz ten staje się częścią ich tożsamości seksualnej, co oznacza, że z im większą liczbą mediów mają kontakt, tym bardziej są znieczuleni na fizyczną i werbalną przemoc - nie ważne, jak jest brutalna lub seksualna.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa

 

Redakcja: BRPO