Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO.