Treść strony

Oświadczenie dostępności

Strona ma zdefiniowane następujące klawisze dostępu (accesskey):

  • Klawisz 1 - Strona główna
  • Klawisz 2 - Mapa strony
  • Klawisz 3 - Menu start - spis treści
  • Klawisz 4 - Szukanie
  • Klawisz 9 - Kontakt
  • Klawisz 0 - Oświadczenie o dostępności


Internet Explorer:

  • ALT + klawisz dostępu, zatwierdzamy klawiszem ENTER

 

FireFox:

  • Shift + ALT + klawisz dostępu

Opera:

  • Shift + Esc + klawisz dostępu