Godło RP
Zawartość

Oświadczenie dostępności

Data: 
2019-07-26

Zgodność ze standardami W3C:

  • HTML5
  • WCAG 2.0 (AA)

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.