Zawartość

Po interwencji Rzecznika kilkudziesięciu właścicieli działek letniskowych będzie mogło odzyskać niesłusznie pobrane opłaty za śmieci

Data: 
2017-08-30
Położenie: 
  • Pomorze
    Polska
słowa kluczowe: 

Przed wprowadzeniem kontrowersyjnej opłaty ryczałtowej za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości rekreacyjnych, właścicieli działek letniskowych obowiązywały ogólne zasady ponoszenia opłat – płacili za miesiące, w których faktycznie przebywali na swoich działkach, na podstawie złożonej deklaracji.

Władze jednej z gmin w województwie pomorskim wprowadziły jednak lokalne regulacje, zgodnie z którymi, właściciele działek letniskowych zostali zobowiązani do zadeklarowania, że będą przebywać na działkach przynajmniej przez cztery miesiące w roku i przynajmniej za te cztery miesiące ponosić będą opłaty. Na podstawie tych lokalnych przepisów, sprzecznych z ówcześnie obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, wójt wydał kilkadziesiąt decyzji administracyjnych, nakładających na właścicieli działek letniskowych dodatkowe opłaty. Sprawa ta została przez Rzecznika podjęta jeszcze w 2014 roku i właśnie zmierza ku pozytywnemu dla właścicieli działek letniskowych rozwiązaniu.

W początku tego roku, po oddaleniu skargi kasacyjnej gminy, uprawomocnił się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, stwierdzający nieważność niezgodnych z ustawą przepisów lokalnych. W związku z tym, Rzecznik wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o stwierdzenie nieważności – wydanych w oparciu o te miejscowe regulacje – decyzji administracyjnych. Kolegium przychyliło się do wniosku Rzecznika. W rezultacie, osoby, które uiściły nienależnie opłaty, będą się mogły domagać ich zwrotu.

Galeria

  • Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle
    Sprawy samorządu i społeczności lokalnych