Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Wpłynęło ponad 90 propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

 

W pierwszej, otwartej procedurze zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych wpłynęło ponad 90 propozycji organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i ośrodków naukowo – badawczych. Zgłoszone tematy, spośród których zostaną wybrane 3 - 4 do realizacji w 2014 i 2015 r., dostepne są poniżej. Zgodnie z założeniami procedury zostały one przekazane ekspertom do zaopiniowania. Informacja o wynikach prac ekspertów zostanie opublikowana 10 marca 2014 r. na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich, a także przekazana bezpośrednio autorom propozycji badań.
 

Data: 
2014-02-28