Godło RP
Zawartość

Prawo do udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego - wyrok TK

Data: 
2015-10-27

 

27 października 2015 r. Trybunał rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący prawa do udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że brak zagwarantowania podejrzanemu lub
jego obrońcy prawa do udziału w posiedzeniu sądu, który rozpatruje zażalenie na postanowienie dotyczące stosowania środków zapobiegawczych innych niż tymczasowe aresztowanie albo zabezpieczenie majątkowe - narusza konstytucyjne prawo do sądu oraz prawo do obrony na każdym etapie postępowania karnego.

Komentarz Marty Kolendowskiej-Matejczuk, Zastępcy Dyrektora Zespołu Prawa Karnego w Biurze RPO: "Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie ma istotne znaczenie dla ukształtowania mechanizmu kontroli stosowania środków przymusu, w zgodzie z konstytucyjnym prawem do sądu i prawem do obrony. Co ważne, jak wskazał to Trybunał Konstytucyjny w ustnym uzasadnieniu wyroku, do czasu wykonania przez ustawodawcę wyroku Trybunału w tej sprawie, poprzez odpowiednią zmianę przepisów uznanych przez Trybunał za niezgodne z Konstytucją, sądy winny w praktyce zapewnić realną możliwość udziału podejrzanego, oskarżonego i obrońcy w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na postanowienie w przedmiocie  środków przymusu wskazanych przez Trybunał."
 

  • zdjęcie: napis na gmachu TK: Trybunał Konstytucyjny
    Trybunał Konstytucyjny