Zawartość

Problemy dyskryminacyjne młodzieży LGBT w środowisku szkolnym

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Problemy dyskryminacyjne, z którymi spotyka się młodzież ze środowiska LGBT w środowisku szkolnym.

Grupą badawczą nie jest bezpośrednio młodzież szkolna, ale pedagodzy/żki, psycholodzy/żki, pracujący w szkołach, których zadaniem jest udzielanie wsparcia dla młodzieży.

Cel badawczy:

Celem jest zbadanie kompetencji (wiedzy, umiejętności) psychologów/psycholożek, pedagogów/pedagożek szkolnych w zakresie udzielania wsparcia młodzieży LGBT oraz tworzenia bezpiecznego i niedyskryminującego środowiska szkolnego:

  • czy mają wiedzę jak reagować na sytuacje przemocy motywowanej homofobią?
  • czy dostrzegają problem?
  • w jakim stopniu czują się odpowiedzialni za edukowanie młodzieży w tym aspekcie?
  • czy mają dostęp/możliwości dokształcania się w tej dziedzinie?
  • czy znają politykę realizowaną w tym kierunku?
  • jak bardzo są zaangażowani w działania antydyskryminacyjne (zakładając, że to oni, spośród kadry szkolnej są najbardziej zaangażowani i odpowiedzialni za to co dzieje się „obok” kształcenia wg podstawy programowej).

Uzasadnienie:

Niewiele instytucji edukacyjnych zajmuje się przemocą związaną z orientacją psychoseksualną, czy tożsamością płciową. Wynika to pośrednio z tego, że skala problemu nie została jeszcze zbadana, a tym samym nieznane są sposoby przeciwdziałania jej. Z badań, które prowadzone były do tej pory wynika jednak, że:

  • odsetek rówieśników używających przemocy w stosunku do swoich kolegów z grupy LGBT wzrósł z 30% w 2006 r. do 36% w 2011 r., umieszczając szkołę na 2 pozycji, w kategorii miejsc, w których najczęściej występowała przemoc adresowana do społeczności LGBT,
  • kadra szkolna chciałaby, aby temat przemocy motywowanej homofobią był dyskutowany w szkole szerzej (82,6% nauczycieli/ek i pedagogów/żek). Jak przyznają – sami uczniowie coraz częściej go inicjują. Kadra jest jednak nieprzygotowana do poruszania tej tematyki,
  • alarmujące jest to, że 63% młodzieży LGBT przyznaje, że miała myśli samobójcze wynikające z braku akceptacji ze strony środowiska szkolnego, agresję psychiczną oraz fizyczną, doświadczaną w szkole/pracy, brak przysługujących im praw oraz wsparcia.

(Dane statystyczne pochodzą z Raportu: sytuacja społeczna osób LGBT w Polsce za lata 2010-2011).

Fundacja Instytut Działań Twórczych

 

Redakcja: BRPO