Zawartość

Projekt edukacyjny Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera

Data: 
2019-09-05
Położenie: 
 • Zielona Góra
  Polska
 • Polega na organizowaniu szkoleń i warsztatów dla opiekunów i na zwiększaniu wiedzy o problemie w społeczeństwie – z uwzględnieniem ludzi młodych i przedstawicieli władz
 • Działania edukacyjne w porównaniu do innych dobrych praktyk nie wymagają zazwyczaj dużych wydatków. Z powodzeniem można wykorzystać własną siedzibę, dowolną salę lub środki elektroniczne.
 • Takie działania przynoszą realną zmianę: osoby z chorobą Alzheimera oraz ich opiekunowie zostali uwzględnieni w Programie wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych i chorych w Mieście Zielona Góra na lata 2019-2023. Ze Stowarzyszeniem konsultowana jest organizacja zadań społecznych, a przedstawiciel Stowarzyszenia jestczłonkiem  Zespołu konsultacyjno- doradczego ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027

Celem jest zwiększenie poziomu wiedzy w społeczeństwie o chorobie Alzheimera, o chorych i ich opiekunach oraz nabycie kompetencji opiekuńczych przez osoby pełniące rolę społeczną opiekuna. Edukacja prowadzona przez stowarzyszenie ma charakter spersonalizowany i prowadzona jest w różnych środowiskach: dla młodzieży szkolnej, studentów, pracowników pomocy społecznej i opiekunów chorych.  W działania włączane są lokalne władze samorządowe, podmioty odpowiedzialne za tworzenie regionalnej polityki społecznej, a także parlamentarzyści.

Dla opiekunów organizowane są:

 • działania informacyjne,
 • szkolenia w zakresie opieki domowej,
 • wykłady i pogadanki interdyscyplinarne,
 • warsztaty terapeutyczne,
 • warsztaty w zakresie sprawowania opieki
 • dystrybucja mat. informacyjnych,
 • edukowanie do dbałości o siebie,
 • edukowanie członków rodzin opiekunów

Dla osób zajmujących się opieką profesjonalnie:

 • konferencje naukowe,
 • szkolenia opiekunów zawodowych, pracowników służb socjalnych, terapeutów,
 • wykłady interdyscyplinarne,
 • warsztaty terapeutyczne,
 • dystrybucja poradników i innych materiałów informacyjnych,
 • szkolenia personelu placówek wsparcia,
 • współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Medycznym Studium Zawodowym,

Edukacja otoczenia społecznego:

 • otwarte wykłady i prelekcje,
 • pikniki i lokalne imprezy, audycje radiowe,
 • poradniki,

Edukacja dzieci i młodzieży:

 • współpraca z przedszkolami, szkołami oraz świetlicami socjoterapeutycznymi,
 • wykorzystanie „symulatora starości” i gogli VR
 • wspólne warsztaty terapeutyczne,
 • programy edukacyjne,
 • wolontariat i praktyki studenckie.

Kontakt: Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera Os. Pomorskie, 28 65-548 Zielona Góra, tel. 68 325 83 66, 501 122 581 kontakt@alzheimer.zgora.pl www.alzheimer.zgora.pl

Galeria

 • Pacjent opierający się o chodzik
  Zdrowie