Zawartość

Przedstawiciele RPO dyskutują nt. wyzwań stojących przed prawem karnym

Data: 
2016-09-19

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Olkowicz oraz Valeri Vachev z Zespołu Prawa Karnego BRPO w dniach 16-18 września wzięli udział 9. Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii pt. „Prawo karne jutra – między pragmatyzmem a dogmatyzmem”. Zabierając głos w dyskusji Krzysztof Olkowicz zwrócił uwagę na problemy polityki karnej oraz kwestie związane z mediacją w postępowaniu wykonawczym.

Wydarzenie, którego organizatorem była Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, przyciągnęło najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa karnego i kryminologii.

Temat konferencji koncentrował się wokół przyszłości prawa karnego i kryminologii w Polsce i na świecie. Organizatorzy podjęli się przedstawienia ewolucji prawa karnego na tle towarzyszącej jej filozofii i najnowszych ustaleń w dziedzinie kryminologii. Prelegenci zastanawiali się nad fundamentalnymi pytaniami związanymi z wyzwaniami, które stoją przed prawem karnym, a także naszkicowali optymalny kształt paradygmatu właściwej reakcji na czyn zabroniony. 

Galeria

  • Grafika: wskazujący palec
    Zmiany w Kodeksie postępowania karnego