Zawartość

Przemyśl. Rzecznik interweniuje w sprawie mowy nienawiści

Data: 
2016-12-14

10 grudnia w Przemyślu pod Ukraińskim Domem Narodowym podczas przemarszu zorganizowanego z okazji 98. rocznicy bitwy pod Niżankowicami padły słowa „śmierć Ukraińcom”. Zostało to zarejestrowane przez osoby postronne i umieszczone na portalach społecznościowych.

Dlatego Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach, które zajmuje się także sprawami Podkarpacia, poprosiło (BPK.505.5.2016) Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu o informację, czy i jakie czynności w zostały podjęte w związku z incydentem oraz czy wszczęto postępowanie przygotowawcze.

  • Ściana z niebieską tablicą z napisem po polsku i ukraińsku, że tu się mieści oddział Związku Ukraińców w Polsce
    Dom Ukraiński w Przemyślu, marzec 2016