Godło RP

Przestępstwa z nienawiści - przyczyny niezgłaszania oraz skuteczność przeciwdziałania

Temat:

Przyczyny niezgłaszania organom ścigania (Policji i prokuraturze) przestępstw z nienawiści oraz skuteczność przeciwdziałania temu zjawisku poprzez nowe narzędzia wprowadzone w Policji i w prokuraturze.

Cel badawczy:

Uzasadnienie:

Prokuratura Generalna

 

Redakcja BRPO