Godło RP

Przestępstwa z nienawiści - przyczyny niezgłaszania oraz skuteczność przeciwdziałania

Przesłanki: rasa, narodowość, pochodzenie etniczne, religia, wyznanie lub światopogląd, orientacja seksualna i tożsamość płciowa

Temat:

 

Przyczyny niezgłaszania organom ścigania (Policji i prokuraturze) przestępstw z nienawiści oraz skuteczność przeciwdziałania temu zjawisku poprzez nowe narzędzia wprowadzone w Policji i w prokuraturze.

 

Cel badawczy:

 

Uzasadnienie:

 

Prokuratura Generalna

 

Redakcja BRPO