Zawartość

Rada Społeczna przy Rzeczniku Praw Obywatelskich dyskutowała na temat najnowszej serii wydawniczej RPO - trzech Monografii poświęconych tematyce osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i cudzoziemców.

Data: 
2012-12-14

Rada Społeczna przy Rzeczniku Praw Obywatelskich dyskutowała na temat najnowszej serii wydawniczej RPO - trzech Monografii poświęconych tematyce osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i cudzoziemców, podsumowujących działalność Komisji Ekspertów przy Rzeczniku. Przedmiotem rozmów były również priorytety działalności RPO w drugiej połowie kadencji.