Zawartość

Raport o lokalach wyborczych

Data: 
2015-04-15

Mając na uwadze zbliżające się wybory na urząd Prezydenta RP, Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia raport zawierający wyniki kontroli lokali wyborczych posiadających status dostosowanych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami, przeprowadzonych przed wyborami samorządowymi.

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wizytowali wówczas łącznie 179 lokali wyborczych posiadających status dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, znajdujących się w 26 miejscowościach. Stwierdzono uchybienia w 151 lokalach, co stanowiło 84 % wszystkich wizytowanych lokali wyborczych.

Pracownicy BRPO zwrócili także uwagę na bezpośrednią okolicę lokali wyborczych. Z dotychczasowych ustaleń wynika bowiem, że nawet najlepiej dostosowane lokale są w praktyce trudno dostępne dla osób niepełnosprawnych z uwagi na liczne przeszkody przed budynkiem.

Z wynikami kontroli oraz rekomendacjami zostały zapoznane m.in. organy wyborcze. Kwestie te zostaną również omówione na seminarium eksperckim, które odbędzie się 24 kwietnia 2015 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Zdjęcia zostały wykonane podczas przeprowadzania kontroli.

 

Galeria

 • fot. Łukasz Kuczyński, BRPO

  fot. Łukasz Kuczyński, BRPO
 • fot. BRPO

  fot. BRPO
 • fot. Paula Nowek, BRPO

  fot. Paula Nowek, BRPO
 • fot. Anna Celińska, BRPO

  fot. Anna Celińska, BRPO
 • fot. Anna Błaszczak, BRPO

  fot. Anna Błaszczak, BRPO
 • fot. BRPO

  fot. BRPO