Zawartość

Rozmowa o wsparciu osób z niepełnosprawnościami z przedstawicielami Domów-Klubów

Data: 
2017-03-23
Położenie: 
 • Warszawa
  Polska
 • Brześć
  Białoruś
 • Grodno
  Białoruś
 • Witebsk
  Białoruś
słowa kluczowe: 

Pracownicy Centrum Projektów Społecznych w Biurze RPO spotkali się z przedstawicielami Domów-Klubów z Białorusi: z Brześcia, Grodna i Witebska, a także z członkami Białoruskiego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych oraz Warszawskiego Domu pod Fontanną.

Głównym tematem rozmowy były prawa osób z niepełnosprawnościami. Goście pytali m.in. o rolę Rzecznika Praw Obywatelskich w monitorowaniu wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a także o działania RPO na rzecz ochrony praw osób chorujących psychicznie.

Czym są Domy-Kluby?

Celem Domów-Klubów jest stopniowe wzmacnianie się osób doświadczających zaburzeń zdrowia psychicznego w podmiotowości i autonomii (ang. empowerment), aby w konsekwencji podejmować jak najlepsze ważne dla siebie decyzje, angażować się w rozmaite działania i wypełniać różnorodne role społeczne i zawodowe.

Domy-Kluby stanowią międzynarodową sieć i działają w oparciu o Międzynarodowe Standardy Modelu Domu-Klubu.  Tego typu placówki działają na całym świecie. Są zrzeszone przez ICCD (International Center For Clubhouse Development - Międzynarodowe Centrum Rozwoju Domów-Klubów).

Galeria

 • zdjęcie: przy złączonych białych stołach siedzi kilkanaście osób, mężczyzna w garniturze stoi u szczytu stołów
  Spotkanie z przedstawicielami Domów-Klubów
 • zdjęcie: przy złączonych białych stołach siedzi kilkanaście osób
  Przestawiciele Domów-Klubów
 • zdjęcie: przy złączonych białych stołach siedzi kilkanaście osób, mężczyzna w garniturze stoi u szczytu stołów
  Dariusz Supeł z Centrum Projektów Społecznych opowiada o działaniach podejmowanych przez RPO na rzecz osób z niepełnosprawnościami
 • zdjęcie: kilkanaście osób stoi i pozuje do wspólnego zdjęcia, za nimi pomarańczowy baner
  Uczestnicy spotkania