Zawartość

RPO proponuje rządowi „mapę drogową” w sprawie uchodźców

Data: 
2015-10-07

Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do Prezesa Rady Ministrów o przygotowanie kompleksowego planu działań, który zapewni migrantom godne przyjęcie w naszym kraju, zagwarantuje poszanowanie ich praw i wolności, a także stworzy realne szanse na rozpoczęcie w Polsce nowego życia. W swoim wystąpieniu RPO zawarł rekomendacje, które mogą posłużyć do opracowania swoistej „mapy drogowej” dla władz publicznych odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie polityki migracyjnej państwa.

Najważniejsze zagadnienia w wystąpieniu Rzecznika dotyczą takich spraw jak:

 • Przyjęcie migrantów na terytorium Polski
 • Przygotowanie urzędów do przyjęcia i rozpatrzenia większej liczby wniosków
 • Pomoc socjalna dla osób ubiegających się o status uchodźcy
 • Zmiana praktyki dotyczącej umieszczania cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych i wprowadzenie bezwzględnego zakazu stosowania detencji wobec małoletnich i ich opiekunów
 • Dostęp dzieci cudzoziemców starających się od status uchodźcy do edukacji w Polsce
 • Zapewnienie cudzoziemcom poszukującym w Polsce ochrony międzynarodowej dostępu do opieki medycznej
 • Pomoc ofiarom wojen, tortur i innych form niehumanitarnego traktowania
 • Kultura Przyjęcia
 • Przeciwdziałanie mowie i przestępstwom z nienawiści
 • Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali już status uchodźcy
 • Szkoły wyższe w procesie integracji

Zdaniem RPO, szczególnie istotne wydaje się powierzenie jednemu organowi rządowemu zadań związanych z realizacją procesu przyjmowania uchodźców, w tym koordynację działań wszystkich resortów i agend rządowych oraz instytucji samorządowych.

Niezbędne jest także podjęcie szerokiej akcji informacyjnej na temat uchodźców i polityki migracyjnej państwa, aby w debacie publicznej posługiwać się rzetelną wiedzą i faktami, przeciwstawiając się jednocześnie demagogii oraz tworzeniu atmosfery strachu i niechęci.

Rzecznik podkreśla, że państwo powinno wypracować takie podejście do zjawiska migracji, które powszechnie już określa się jako Kulturę Przyjęcia. Jest to możliwe i realne, należy jednak w tym celu dobrze zorganizować współpracę organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego, społeczeństwa obywatelskiego i, co oczywiste, samych migrantów.

 

Galeria

 • Ludzie machający rękami
  Ludzie