Zawartość

Próba wylegitymowania sędzi na sali rozpraw. Rzecznik prosi policję o wyjaśnienia

Data: 
2019-10-24
Położenie: 
  • Poznań
    Polska
  • Policjanci próbowali wylegitymować sędzię w sali rozpraw poznańskiego sądu. Zgłoszenie dotyczyło „awantury pod salą”
  • Budzi to poważne zastrzeżenia RPO w kontekście zadań i funkcji, jakie sędziom powierza Konstytucja  w ramach sprawowania przez nich wymiaru sprawiedliwości
  • Funkcjonariusze nie mogą zaś podejmować interwencji bez refleksji oraz tam, gdzie co do zasady o bezpieczeństwo dba policja sądowa

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej inicjatywy opisywaną w mediach sprawę próby wylegitymowania przez policjantów z Poznania sędzi Beaty Woźniak na sali rozpraw. Z doniesień medialnych wynika, że do komisariatu zadzwonił mężczyzna, który zgłosił awanturę pod salą rozpraw. Dyżurny wysłał tam patrol. Policjanci weszli do Sądu Okręgowego w Poznaniu i następnie na salę rozpraw, gdzie trwała kolejna rozprawa. Zażądali od sędzi okazania dowodu osobistego, czemu ona się sprzeciwiła.

Działania funkcjonariuszy były nieadekwatne do informacji, jakie otrzymali w zgłoszeniu – ocenia Rzecznik. Zakłócenie rozprawy w celu wylegitymowania sędziego budzi poważne zastrzeżenia w kontekście zadań i funkcji ,jakie zostały powierzone sędziom w art. 178 Konstytucji, w ramach sprawowania przez nich wymiaru sprawiedliwości. Może też budzić to wątpliwości w kontekście prawa każdego dostępu do niezależnego sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji).

Rzecznik z pełnym zrozumieniem i powagą traktuje ustawowy  obowiązek policji zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Niemniej jednak nie może to prowadzić do sytuacji, w której funkcjonariusze podejmują interwencję bez refleksji i w miejscu, w którym, co do zasady, o bezpieczeństwo dba policja sądowa (§ 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej).

RPO zwrócił się do komendanta Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto o informacje, na jakiej podstawie podjęto interwencję w sądzie oraz co zrobiono dla wyjaśnienia sytuacji. Rzecznik zna wypowiedzi medialne rzecznika prasowego wielkopolskiej policji, ale pragnie uzyskać wyjaśnienia bezpośrednio u źródła.

VII.519.4.2019

Galeria

  • Dwaj policjanci tyłem

    Policja