Zawartość

RPO w sprawie ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej – wystąpienie do Prokuratury Generalnej na wniosek pani Małgorzaty Rybickiej, wdowy po śp. Arkadiuszu Rybickim. ODPOWIEDŹ PROKURATURY

Data: 
2016-10-15

W związku z listem otwartym pani Małgorzaty Rybickiej do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry,  w którym wyraża ona sprzeciw wobec planów ekshumacji ciała jej śp. męża Arkadiusza Rybickiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej, Rzecznik Praw Obywatelskich informuje, że 23 września na prośbę pani Rybickiej zwrócił się do Prokuratury Generalnej o wyjaśnienie podstaw ekshumacji:

„Informuję uprzejmie, iż wpłynął do mnie wniosek Pani Małgorzaty Rybickiej, małżonki śp. Posła Arkadiusza Rybickiego, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.”  -  napisał Adam Bodnar do Marka Pasionka,  zastępcy Prokuratora Generalnego do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

„Pani Małgorzata Rybicka podnosi, iż nie zgadza się z decyzją Prokuratury o zarządzeniu ekshumacji wszystkich ofiar katastrofy i uważa, że nie ma ona żadnego uzasadnienia, a ponadto naraża ją, jej rodzinę i rodziny ofiar zajmujące podobne stanowisko na niepotrzebne cierpienie.

Wnioskodawczyni traktuje tą czynność procesową jako bezczeszczenie zwłok jej męża. W jej ocenie, wystarczające dla zebrania dowodów dotyczących katastrofy, byłyby ekshumacje ciał osób, których rodziny się na to zgadzają.

W związku z treścią powyższego wniosku zwracam się do Pana Prokuratora z uprzejmą prośbą o wskazanie przyczyn podjęcia decyzji o ekshumacji wszystkich ofiar katastrofy, a także poinformowanie, czy osobom wykonującym prawa pokrzywdzonych doręczone zostały odpisy postanowienia o zarządzeniu ekshumacji oraz czy którakolwiek z nich odwołała się od tego postanowienia.

W przypadku, gdyby udzielona odpowiedź zawierała informacje niejawne, będę wdzięczny za przesłanie jej za pośrednictwem kancelarii tajnej” – napisał rzecznik praw obywatelskich.

AKTUALIZACJA 17.10.2016: dodana odpowiedź Prokuratury Krajowej

  • Grafika: żałobna wstążeczka
    Żałoba