Zawartość

Działania RPO w sprawie rozwiązanego VII Marszu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2018 r. po otrzymaniu 5290 skarg

Data: 
2018-09-12
Położenie: 
  • Rondo de Gaulle'a
    Warszawa
    Polska

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły liczne skargi (5290 skarg na dzień 27.08.2018) w sprawie rozwiązania zgromadzenia publicznego – VII Marszu Powstania Warszawskiego – w dniu 1 sierpnia 2018 r przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Mając na uwadze skargi obywateli Rzecznik Praw Obywatelskich pismem z dnia 10 sierpnia 2018 r. (nr VII.613.11.2018) zwrócił się do Ewy Gawor, dyrektorki Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy o odniesienie się w trybie pilnym do zarzutów przestawionych w skargach, a także o szczegółowe informacje dotyczące decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia.

22 sierpnia 2018 r. wpłynęła odpowiedź na pytania Rzecznika wraz z decyzją dotyczącej rozwiązania zgromadzenia. Zawierała też informację o wniesieniu przez organizatora odwołania od decyzji organu.

Sprawa jest rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Warszawie – sygn. akt III NS 66/18. Po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem Sądu w tej sprawie Rzecznik w ramach swoich kompetencji, rozważy podjęcie dalszych czynności.

Z uwagi na znaczną liczbę skarg w tej sprawie, nie będą udzielane odpowiedzi indywidualne skarżącym, natomiast treść pisma Rzecznika Praw Obywatelskich, odpowiedź organu, a także wszelkie informacje o dalszych czynnościach podjętych w sprawie będą umieszczane na stronie internetowej RPO https://www.rpo.gov.pl.

VII.613.11.2018

Galeria

  • Ludzie w czasie zgromadzenia wznoszą ręce
    Zgromadzenie